banner23

banner31

banner24

banner25

13.04.2021, 17:31

Finans alanına renk katan yer: “Savunma Sanayii”

Savunma sanayii çalışmaları insanlığın var olduğu günden beri devam etmektedir. Soğuk Savaş döneminde savunma sanayii ekonomisi düşük seviyelerde seyretmekteydi. Savunma sanayii Soğuk Savaş’tan günümüze kadar ekonomik olarak tarihin en üst seviyelerinde seyretmiş olup artışı devam etmektedir. Bugünlerde ise “Ulusal anlamda ülkelerin savunma alanında ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılayan bir endüstridir.” tanımından ziyade tarihinden farklı bir rol üstlenmektedir. İş imkanlarıyla ekonomiye katkıları, AR-GE faaliyetleri ve insanlığa sunduğu çözümler ile ülkelerin en önemli yapıtaşlarından biri olmuştur.

Savunma sanayii ekonomisini diğer sektörlerden ayıran özellik ise kamu maliyesi içerisinde yer alması ve sürekliliğidir. Uluslararası savunma sanayii harcaması 2020 yılında %3,9 büyüyerek 1,83 trilyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılında savunma sanayii ekonomisinin; askerî operasyonlar ve tatbikatların azalması, tedarik zinciri ve AR-GE faaliyetlerindeki operasyonel sıkıntılar, nakliye ve taşıma operasyonların zorlaşması, dijitalleşmedeki regülasyon problemleri sebebiyle 2020 yılına göre daha zorlu geçeceği beklenmektedir.

Savunma sanayii 5 ana hedef ile dünya piyasasında yer almaktadır. Bu hedefler;

  • İç pazarı efektif bir şekilde kullanma,
  • Doğru partner ve yeteneklere yatırım,
  • Sektörü güvence altına alarak homojen bir yapı sağlama,
  • Dijitalleşme ve diğer sektörlerle iş birliği,
  • Kamu maliyesi içerisinde yönetilme becerisi

olarak sayılabilecektir. Bu hedefler sektörün piyasalardaki yerini diğer sektörlerden ayırmaktadır.

Savunma sanayii, ülkelerin iç pazarlarında büyük önem arz etmektedir. Pandemi döneminde Lockheed Martin, tedarikçilerine haftalık ortalama 400 milyon Amerikan doları ödeme gerçekleştirmiştir. Toplam 10.000 tedarikçi sayısı düşünüldüğünde firma; dünya ve ABD ekonomisine pandemi döneminde müthiş bir katkı sağlamıştır. Bu başarılarını manşetlerinde dahi çok güzel bir şekilde ifade etmişlerdir: “Biz sadece inovasyon değiliz; biz fırsat sağlıyoruz.” Bu örneği incelediğimizde firmayı 50 eyalette 10.000 tedarikçinin çözüm ortağı olarak hareket eden bir savunma sanayii firması olarak göremeyiz. Lockheed Martin firmasının ekonominin sürdürebilirlik hususunda yaptığı katkı çok önemlidir. Sürdürülebilirlik demişken finansal tabloları incelemeden de konuyu kapatamayız. Firmanın 2020 yılı finansal tablosunu incelediğimizde gözümüze çarpan en önemli nokta; nakit akışlarındaki artış ve satışlardaki yükselme trendidir. Yazının başında belirttiğimiz zorlukların üstesinden gelen bir şirket profili ve iyi bir görüntü sağlayan finansal tabloların ekonomiye olan etkisi izlenilmektedir. Detaylı olarak bir yazıda da 2020 yılı tablolarını inceleyebiliriz.

Bir diğer örnek ise yine dünya ve ülke ekonomisinin yapıtaşlarından olan BAE System’in finansal teknolojiler alanında yaptığı gelişmelerdir. 200 ortak ve partnerin üstünde finansal kurumlarla iş birliği yaparak ekonomik suçlarla mücadelede uluslararası boyutta çalışmalarını sürdürmektedir. BAE Systems Avustralyada, İngilterede, Türkiye’de tanıma uygun savunma sanayii alanında birçok çözüm odağı olurken aslında finansal teknolojiler alanındaki gelişmeler için de büyük çaba sarfetmektedir. Bu hedefle yaptığı çalışmalar ile -NetReveal ürünü ile- dünyanın her bölgesine hizmet vermektedir. BAE Systems sadece askerî ihtiyaçlar ile değil; ülkelerin ve dünyanın isteklerini her alanda karşılayan bir sektör haline gelmiştir. Firma, Fintech konusunda da ülkemizin savunma sanayii sektöründe “Ne hedeflenmektedir?” sorusuna faydalı bir cevap olacaktır.

ASELSAN, BAYKAR, Arçelik ve Biosys firmalarının üretmiş olduğu ventilatör ise Türkiye içerisinde güzel bir örnek olacaktır.  Ventilatör üretimi ile Türkiye, savunma sanayii içerisinde “Sağlık neden olmasın?” sorusunun cevabını bulmuştur. Döviz cinsinden ihracatın -dünyanın kapandığı bir dönemde- 4 önemli şirketimizin çabasıyla aşılması ise ülkemiz için gurur verici bir olaydır. Dünya devlerinin 57.000 plastik maske ürettiğini basın açıklamasıyla belirtmesi karşısında, ventilatör üretimi ve ihracatının ülkemizin gelecek planlamalarında farklı bir önemle tekrar değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Savunma sanayii bugünlerde ve ilerleyen günlerde sağlık sistemi içinde yapılacak iş birliklerinde en önemli parça olacaktır.

Savunma sanayii bugünlerde dünya ekonomisinde farklı alanlarda çok önemli roller üstlenmektedir. 2021 yılındaki pandeminin devam ettiği göz önüne alındığında finansal tablolarda biraz gerilemeler beklemekteyiz. Sektör, yazının başında belirttiğimiz 5 ana hedef çerçevesinde ilerlemeye devam edecektir. Bu hedeflerin etrafına uluslararası ticarette artış, inovasyon ve dijitalleşme eklenirse sektör için olumlu bir havanın en azından 2021 yılı sonunda görülebileceği değerlendirilmektedir. 2’nci çeyrek sonuçlarında sektörün yıl sonu hedefleri daha net bir şekilde görülebilecektir. Lockheed Martin’in dünya ekonomisine yaptığı katkı, BAE Systems’in finansal piyasalarda sunduğu çözümler ve ülkemizin 4 güzide firmasının insanlık için ortaya koyduğu çareler; sektörün 2021 yılı sonunda da beklenenin üstünde bir katkı vereceğini bizlere göstermektedir. Biz gençlerin tek hedefi, sektöre katma değer vermek hususunda aralıksız çalışarak ülkemize ve dünya insanlığına çözüm ortağı olmaktır.
 

32°
açık