Özellikle ilk ve ortaöğretim düzeyinde olmak üzere tüm yaş gruplarını hedefleyen merkez; bilimsel, akılcı, keşfetmeye dayalı, eleştirel ve deneyimsel düşünmeye teşvik eden önemli bir odak olma hedefinde ilerliyor.

"Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi"

Bilim Üsküdar Yöneticisi Yücal Aydın SavunmaTR'ye özel açıklamalarda bulundu. Aydın, 2018'de faaliyetlerine başlayan merkezde, 7-14 yaş gruplarına çeşitli bilim atölyelerinde (Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi) eğitimler verildiğini, faaliyete geçtikleri günden bu yana 180 binin üstünde ziyaretçinin Bilim Üsküdar'ı ziyaret ettiğini ve Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi olduğunu söyledi.

Kosova’da neler yaşanıyor? Kosova’da neler yaşanıyor?

Bilime teşvik eden bir atmosfere sahip olarak tasarlandı
Bilim ve teknolojinin önemini ve değerini toplumun gözünde artırmayı hedefleyen, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye, keşfetmeye teşvik eden Bilim Üsküdar; ziyaretçilere faal olarak gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri dinamik ortamlar sunacak şekilde tasarlandı. Bu bağlamda merkeze gelen bireylere, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme ve üretken düşünme becerilerini geliştirebilme özelliklerinin kazandırılması hedefleniyor.