banner23

banner24

TSE Başkanı Adem Şahin, ISO Konsey üyeliğine seçildi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr Adem Şahin, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı’nın (ISO) 43. Genel Kurulu’nda en üst yönetim organı olan ISO Konsey üyeliğine seçildi.

GÜNDEM 25.09.2021, 09:18
TSE Başkanı Adem Şahin, ISO Konsey üyeliğine seçildi

ISO’nun 43. Genel Kurulu 22-24 Eylül 2021 tarihleri arasında İngiltere’nin ev sahipliğinde uzaktan katılımlı olarak gerçekleştirildi. Genel Kurul’un oturumunda yapılan oylama sonuçlarına göre TSE Başkanı Şahin, en fazla oyu alarak ISO Konsey üyeliğine seçildi. Teşkilatın 20 üyeli konseyi, ISO’nun politikalarını belirliyor, stratejilerini oluşturuyor. Politikaları ve stratejileri de hayata geçiren konsey, ISO’nun en üst düzey yönetim organı olarak görev yapıyor.

“Ülkemizi üst seviyede temsil edeceğiz” 

Oylama sonucunu değerlendiren Şahin, “TSE olarak ülkemizi uluslararası organizasyonlarda üst seviyede temsil edeceğiz. Paydaşlarımızın standardizasyona katılımlarını artırmaları, bu görevi stratejik olarak gerçekleştirebilmek adına önemli bir hal almıştır. Sanayiicilerimiz ve diğer paydaşlarımızın bölgesel ve uluslararası standardizasyon çalışmalarına aktif olarak katılmaları durumunda bu ve benzeri görevlerde güçlü ve etkin bir temsil gösterebiliriz.” dedi.

Konsey üyeliğinin sanayiiciler ve paydaşlar için hayırlı sonuçlar getirmesini dileyen Şahin, “ISO politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde etkin olacağız. Ülkemize, sanayiicimize uluslararası arenada kazanımlar sağlayacağız. Ayrıca Enstitümüz tarafından hazırlanan standartların ISO nezdinde kabul edilmesi için çalışacağız.” diye konuştu.  

Uluslararası federasyon

ISO, uluslararası mal ve hizmet değişimini hızlandırmak, entelektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetler alanında iş birliğini geliştirmek uluslararası seviyede kabul görmüş standartları hazırlamak ve yayınlamak amacıyla 1947 yılında kurulmuş bir federasyondur. TSE, 165 ülkenin bulunduğu kuruluşun 1956 yılından beri tam üyesidir. 1968-1970 yılları arasında ISO Başkanlığı görevini yürüten TSE, bu yönetim organına daha önce, seçilmiş, değişik süreler ile uluslararası standardizasyon politikalarının belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde aktif olarak görev almıştı.

banner34