Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışına öğrenci göndermeye devam ediyor. Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı ile 750 öğrenci yüksek lisans veya doktora öğrenimi için burs almaya hak kazanacak.

Öğrencilere çalışmaları için geniş bir konu yelpazesi sunuldu. Öğrenciler savunma, güvenlik, istihbarat, terör, bilişim, siber, nükleer, yapay zeka gibi pek çok seçenek arasında uygun olanı tercih edebilecek. Bakanlık bu yıl Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu gibi savunma sanayii odaklı kurumlardan öğrencileri de yurt dışı eğitim programına dahil edecek. Eğitimini tamamlayan öğrenciler Türkiye'ye döndüklerinde ilgili kurumlarda işe başlayabilecek. Öğrenciler yurt dışında eğitimlerini tamamladıktan sonra, zorunlu hizmetlerini yerleştirildikleri kurumlarda tamamlayacak.

750 Öğrencinin dahil edileceği programda Savunma Sanayii Başkanlığı'na 40, Milli Savunma Üniversitesi'ne 42, Nükleer Düzenleme Kurumu'na 9, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na 10, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na 10 kontenjan ayrılmasında karar kılındı. 

Lisans öğrencilerinin seçiminde ALES puanı, lisans not ortalaması ve sözlü mülakattan aldıkları puan ile karara varılacak. Burs adaylarının ayrıntılı bilgi edinebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve Tercih Tablosu yayınlandı.  Başvuru işlemleri 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.