Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvurabildikleri, firmaların proje esaslı araştırma/teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesinin amaçlandığı 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı 2. Çağrısı'na başvuru kabulü devam ediyor.

TÜBİTAK, 1.07.2020 tarihinde açılan program başvurularını kendi bünyesinde bulunan Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) internet sitesi üzerinden (eteydeb.tubitak.gov.tr) kabul ediyor. Ön kayıtların yapılacağı son tarih 10.08.2020 olarak belirlenirken, programlara son kayıt tarihi ise 02.09.2020 oldu.