TÜBİTAKSAGE’nin yerli ve milli navigasyon çözümleri ATLAS, KAŞİF ve KONUM 01 konfigürasyonlu hassas güdüm kitinden hedefe tam isabet atış.