Milli Teknoloji Hamlesi, Ar-Ge personel sayısının artışıyla başarıya koşmaya devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır, resmî Twitter hesabı üzerinden, 2020 yılında Ar-Ge personelinin yüzde 9 artışla 199.371’e yükseldiği bilgisini paylaştı. Bakan Kaçır, yaptığı paylaşımla, "Türkiye’mizde ar-ge personeli sayısı 2020’de %9 artışla 199.371’e yükseldi. Milli Teknoloji Hamlesi araştırma-geliştirme ile, inovasyonla yükseliyor!" ifadelerine yer verdi.

İMECE uzaya başarıyla fırlatıldı İMECE uzaya başarıyla fırlatıldı

Ar-Ge harcamasının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,09 oldu
Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında bir önceki yıla göre 9 milyar 3 milyon TL artarak 54 milyar 957 milyon TL'ye yükseldi. Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2019 yılında %1,06 iken, 2020 yılında 1,09’a ulaştı.

En fazla Ar-Ge harcaması özel sektör tarafından yapıldı
2019 yılında Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payı yüzde 64,2 iken 2020 yılında bu oran yüzde 64,8’e yükseldi. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payını yüzde 28,4 ile yükseköğretim takip etti. Kamu Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 6,8 oldu.

Özel sektör, ülkemiz Ar-Ge harcamasının yüzde 57,2’sini finanse etti
Özel sektör yüzde 57,2 ile Ar-Ge finansmanında ilk sırada yer aldı; 2019 yılında bu oran yüzde 56,3 idi. 2020 yılında özel sektörü yüzde 28,4 ile kamu, yüzde 12,3 ile yükseköğretim, yüzde 2 ile yurt dışı kaynaklar takip etti.

Özel sektör Ar-Ge harcamasının %55,9'u Ar-Ge merkezlerinde yapıldı
Özel sektör tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen 35 milyar 623 milyon TL Ar-Ge harcamasının %55,9'u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde faaliyet yürüten girişimler çalışan sayılarına göre incelendiğinde ise Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının %85,2'sinin 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler tarafından yapıldığı görüldü.

En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2020 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 20 milyar 333 milyon TL Ar-Ge harcamasının %44,7'sinin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının %40,4'ü orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, %9,2'si orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve %5,7'si düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.  

Toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 9,0 artarken özel sektör TZE Ar-Ge personeli sayısı yüzde 13,4 oranında arttı

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2020 yılında toplam 199 bin 371 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 9,0 oldu.

Toplam Ar-Ge personeli içinde özel sektörün payı 2019 yılında yüzde 62,9 iken 2020 yılında yüzde 65,3’e çıktı.

Özel sektörün TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 13,4 oranında artarak 130 bin 279’a ulaştı.

TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 29,9’u yükseköğretimde ve yüzde 4,7’si kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği kamu sektöründe yer aldı.

Doktora veya eşdeğeri araştırmacıların toplam Ar-Ge personeli içindeki oranı yüzde 32,1, TZE bazında ise yüzde 19,0 olarak gerçekleşmiştir.

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2020 yılında en fazla araştırmacının 21 bin 206 kişi ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildiği görüldü. Bunu 14 bin 657 araştırmacı istihdamı ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler takip etti. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden araştırmacı sayıları dikkate alındığında da en fazla araştırmacı istihdamının 19 bin 298 ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde olduğu görüldü.