Alt yüklenici firmaların Türk savunma sanayiine katkısının önemini ve EYDEP programı kapsamında bu firmaların tedarik zincirine dahil edilmesini değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayiinin bir aile olduğunu ve EYDEP’in bu ailenin çok önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Çinli dronesavar üreticileri Balkanlarda Çinli dronesavar üreticileri Balkanlarda

“ASELSAN, savunmada dışa bağımlılığın azalması amacıyla yola çıktı”

EYDEP kapsamında ASELSAN’ın önemli bir paydaş olduğunu söyleyen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün:

“Bildiğiniz üzere, ASELSAN olarak dünyanın en büyük savunma sanayii firmaları listesinde bu sene 48. sırada yer aldık. Listedeki yükselişimizi de her geçen yıl istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Güçlü finansal performansı, geniş ürün yelpazesi, teknolojideki liderliği, yetkin insan kıymeti, sürdürülebilir büyüme vizyonu, topluma ve çevreye olan duyarlılığı ile büyük Türk milletinden aldığımız güç ve ilhamla her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Bu büyümenin sadece ASELSAN’ın iç dinamikleri ile gerçekleşmesi tabii ki mümkün değil.

ASELSAN’ın bütün bu başarılarında yetkin ve geniş ekosisteminde yer alan değerli ortakların çok büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. ASELSAN’ın geliştirdiği ve ürettiği yüzlerce ürünün her biri değerli iş ortaklarının alın ve akıl teriyle ortaya çıkmaktadır. ASELSAN, savunmada dışa bağımlılığın azalması amacıyla yola çıktı. Şirketimiz, yerli iş ortakları ile birlikte savunma sanayiinde yerlilik oranında yüzde 70’lere ulaşılmasına büyük katkı sağladı. ASELSAN olarak kuruluş misyonumuz olan millileştirme çalışmalarına büyük önem verdiğimizi de ifade etmek isterim. Bu amaç çerçevesinde yurt içinde tasarım ya da üretim anlamında yan sanayi firmalarımızın gerçekleştirebileceği tüm faaliyetleri yan sanayi firmalarımıza aktararak odağımızı yerlileştirebileceğimiz kritik teknolojiler üzerine yoğunlaştırmaktayız.

Son 10 yılda KOBİ’lere verilen siparişler tutar bazında yaklaşık 6 kat artış gösterdi. 2019 yılında yurt içi siparişlerinde, her 10 siparişten 9’u KOBİ niteliğindeki firmalara verildi. Kendi göbeğimizi kendimizin kesmesi gerekliliği ile 2008 yılında %33 olan yurt içi tedarikçilerden alım oranımızı 2020 itibariyle yüzde 70’lerin üzerine taşıdık. Bu çıtayı daha da yukarıya taşımanın gerekliliği olarak tedarikçilerimizin EYDEP programı kapsamında sürdürülebilir gelişim sağlaması, bir güç birliği şemsiyesi altında yürüttüğümüz millileştirme çalışmalarımızın tedarikçilerimizle birlikte daha aktif ve entegre yürütülmesinde büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

“EYDEP kapsamında 200’ün üzerinde değerlendirici personel yetiştirildi”

Sektörde faaliyet gösterin firmaların EYDEP programına dahil olmalarına verdikleri katkıyı anlatan Prof. Dr. Haluk Görgün, “SSB tarafından 2018 yılında başlatılan EYDEP programına ASELSAN olarak kavramsal tasarım aşamasından itibaren destek verdik. Bu programın, dünya liginde boy gösterebilecek nitelikli firma yetiştirilmesinde ve ana savunma sanayii firmalarının tedarik süreçlerinde çok kritik bir rolü olduğunu değerlendiriyorum.

EYDEP ile tasarım, üretim sektöründe farklı yeteneklere sahip firmaların hangi konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiği bilgisi çıkartılarak gelişime açık noktaların belirlendiği bir yetkinlik matrisi oluşturması hedefleniyor. Program kapsamında 200’ün üzerinde değerlendirici personel yetiştirildiğini biliyorum. Biz de ASELSAN olarak 20 personel ile programı yoğun bir şekilde destekliyoruz. Bu programın en büyük faydası savunma sanayii alanında çalışan tedarikçilerin, ana savunma sanayii şirketleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilmesine gerek kalmadan tek bir çatı altında değerlendirmeye alınmalarıdır. Bu süreç de hem bir standart sağlayacak hem de ivme kazandıracak.” diye konuştu.

“Yetkin tedarik arayışlarımızı sürekli devam ettirmekteyiz”

Yapılan değerlendirmeler ve verilen destekler neticesinde EYDEP programının firmaları bir üst lige taşıdığını dile getiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, “Tedarikçi firmalarımızdan temel beklentilerimiz kurumsallaşma konusunda mesafe katederek kalite yönetim sistemlerinin kurum bünyesinde içselleştirilmesi, belirli bir alanda uzmanlaştırılması, eğitim ve sertifikasyon konusunda eksiklerin tamamlanması, sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olunması ve kendilerini sürekli yenileyerek geliştirmeleridir.

ASELSAN olarak güçlü tedarik zincirimizi idame etmek ve daha da güçlendirmek için yetkin tedarik arayışlarımızı sürekli devam ettirmekteyiz. Temel tedarik politikamız karşılıklı güvene ve performansa dayalı adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir iş ilişkisi içinde tedarik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi üzerine kuruludur. İhtiyaç duyulan mal veya hizmetleri sağlarken maliyet etkinliğinin yanında üstün kalite ve teslimatın zamanında yapılması kriterlerini de dikkate alıyoruz. Tedarikçi seçme ve değerlendirme süreçlerimizi de bu politikaya uygun şekilde birikimli, uzun deneyimler sonucunda belirlenmiş şeffaf kriterler üzerine kurgulayarak EYDEP programı ile entegre etmiş bulunmaktayız. Ana yüklenici firmaların, onaylı tedarikçi olarak ülke savunmasına katkıda bulunmak isteyen ve uluslararası arenada rekabet edebilen bir konuma gelmek isteyen tüm firmaların EYDEP’e başvuru yapmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz.” dedi.

“Tedarik ekosistemimizin gelişimi için EYDEP ile ortak hareket etmeye devam edeceğiz”

ASELSAN’ın vizyonunu ve EYDEP’in Türk savunma sanayiine katkısına değerlendiren Haluk Görgün son olarak, “ASELSAN olarak başta savunma alanında olmak üzere Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz bu yetkinlikleri kullanarak Türkiye’nin 2023 ihracat ve büyüme hedefine önemli katkılar sağlamayı amaçlıyoruz. ASELSAN olarak ‘Güven Veren Teknoloji’ sloganımızı tedarikçi firmalarımızla birlikte güçlü ve güvenilir firmalarda güven veren teknoloji olarak kullanıyoruz.

Bu kapsamda savunma sektöründe faaliyet gösteren firmaların endüstriyel yetkinliğini artırmayı misyon edinmiş EYDEP programını kendi tedarik süreçlerimizde daha da aktif olarak kullanarak bu ekosistemin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sonuç olarak ben tüm Türk savunma sanayiini bir aile olarak görüyorum. EYDEP savunma sanayiinde, yetkinlik haritası çıkartmakla kalmayıp firmalarımıza önemli destekler sağlıyor. Tedarik ekosistemimizin gelişimi için EYDEP ile ortak hareket etmeye devam edeceğiz, ailemizi birlikte güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.