ASELSAN YAKUD projesi ile yakın uzay hava resmini milli imkanlar ile oluşturacak.

ASELSAN'ın resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''YAKUD Projesi ile Hava Savunma Komuta Kontrol tasarımı, radar, haberleşme, simülasyon, mekanik tasarım, algoritma tasarımı gibi yeteneklerimizin uzay alanında da uygulanması hedeflenmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Proje ile Türkiye'nin uzaydaki varlığının güçlendirilmesi ve ülkemize yönelik tehditlerin engellenmesi hedefleniyor

Yeni nesil teknoloji markası PNetworks dünya pazarında Yeni nesil teknoloji markası PNetworks dünya pazarında

YAKUD YAKIN UZAY DURUMSAL FARKINDALIK UZAY HAREKAT KOMUTA KONTROL MERKEZİ (YAKUD)

Yaklaşık olarak 35.786 km irtifada bulunan GEO yörünge (İng: Geostationary Orbit veya Geosynchronos Earth Orbit) ise, periyodu itibarıyla dünyanın dönüşüyle senkron olduğu için bu yörüngedeki uydulara hep aynı bölge üzerinde kalma avantajını sağlamaktadır. Tahmin edileceği üzere iletişim ve meteoroloji uyduları çoğunlukla bu yörüngededir. 8 Ocak 2021 yılında fırlatılan TÜRKSAT-5A uydumuz da bu yörüngede görev yapacaktır. Daha önceki yıllarda gözetleme amaçlı fırlatılan GÖKTÜRK-1A ve GÖKTÜRK-2 gibi uydularımız ise LEO yörüngede görevini sürdürmektedir.

Türkiye’ye benzer şekilde onlarca ülkenin bu yörüngelere sürekli yeni uydular fırlatması ülkemiz üzerinden geçen uyduların tespitinin ve bu durumun farkındalığının sağlanmasının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gerçek veya gerçeğe yakın zamanlı bilgilerin kullanılarak, Uzaydaki bu trafiğin farkında olunmasını yakın uzay durumsal farkındalık olarak tanımlayabiliriz. Buna ek olarak daha önce fırlatılan uyduların görevini tamamladıktan sonra “uzay çöpü”ne dönmesi çözülmesi gereken bir probleme yol açmaktadır. Yakın uzay durumsal farkındalığı gerçekleştikten sonra bu uzay çöplerinin de tespiti de gerçekleştirilebilecektir.

Yakın uzay durumsal farkındalığı alanında ülkelerin kendilerine ait milli bir sisteminin olması ve bu sistemler aracılığıyla uzay durum resmini oluşturabilmesinin önemi oldukça kritiktir. Farkındalığın elde edilmesi için gerekli olan öncelikli araçlar ise yüksek teknolojideki radar, teleskop vb. sensörler, bu sensörlerden gelen veri akışının sağlanması ve bu verilerin anlamlandırılıp füzyonla birleştirilmesi olarak sıralanabilir.

Ülkemizde de yakın uzay durumsal farkındalık konusunun milli bir çözümle sağlanabilmesi için ASELSAN’da yakın zamanda “YAKUD” projesi başlatılmıştır. YAKUD Projesi ile birlikte ASELSAN’ın Hava Savunma Komuta Kontrol tasarımı, radar, haberleşme, simülasyon, mekanik tasarım, algoritma tasarımı gibi yeteneklerinin uzay alanında da uygulanması hedeflenmektedir.

Türkiye Uzay Ajansının liderliğindeki Milli Uzay Programına ASELSAN uzman olduğu tüm alanlardaki bilgi ve deneyimini sunarak şüphesiz ki azami katkıda bulunacaktır. YAKUD Projesiyle de yakın yörüngelerdeki hareketlilik konusunda sağlanacak durumsal farkındalık sayesinde Uzay projelerindeki planlamamız daha sağlıklı olacak, Türkiye’nin uzaydaki varlığı daha güvende olacaktır.