Asya askeri ittifaklarındaki hareketlilik artış gösteriyor!

Beş Savunma Gücü İttifakı (Five Power Defence Arrangements, FPDA) üye ülkelerinin genelkurmay başkanları, geleneksel askeri operasyonlarda işbirliğini artırmaya yönelik programları onayladılar.

Malezya Savunma Kuvvetleri Komutanı General Tan Sri Mohammad Ab Rahman, kararın 22. FPDA “Savunma Komutanları Konferansı” sırasında Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Singapur ve Malezya üye ülkeleri tarafından toplu olarak alındığını söyledi.

Embraer, operasyonel dönüşüm ve E-Jet sürecini ele aldı Embraer, operasyonel dönüşüm ve E-Jet sürecini ele aldı

Beşli İttifak 1

General Ab Rahman konferansa başkanlık ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında, "Bu, kuşkusuz sadece geleneksel askeri operasyonlarda değil aynı zamanda birlikte çalışabilirlik açısından da işbirliğini artıracak ve beş üye ulusumuzun silahlı kuvvetleri arasında daha güçlü bağları sağlamlaştıracaktır" dedi. Söz konusu konferans, bölgenin en uzun süredir devam eden savunma ittifaklarından biri olan FPDA savunma komutanlarının bölgesel güvenlik konularına ilişkin perspektiflerini paylaşmaları için bir forum görevi görmek üzere Malezya ve Singapur arasında dönüşümlü olarak düzenleniyor.

Yakın tarihlerde tamamlanan BERSAMA LIMA 2023 Tatbikatı, üye ülke silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliği ve profesyonelliği artırma konusundaki kararlığına örnek olarak gösteriliyor.

Yetkililer, "Bölgesel hassasiyetleri göz önünde bulunduran gözlemci programı, ASEAN savunma danışmanlarını ve ataşelerini BERSAMA LIMA 2023 Tatbikatı da dahil olmak üzere 2007'den bu yana tatbikatları gözlemlemeye davet ederek güven ve şeffaflık oluşturmayı amaçlamaktadır" açıklamalarında bulundu.

Beşli İttifak 3

Beş Savunma Gücü İttifakı 1971 yılında Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Malezya ve Singapur'u kapsayan üçüncü güvenlik ittifakı olarak ortaya çıktı. Aradan geçen onlarca yıldan sonra üye ülkeler bakış açılarını harici güvenlik sorunlarına odaklamayı bırakıp 1971'de yola çıktıkları “geleneksel askeri operasyonlara” doğru çeviriyor.