ABD askeri hizmetleri arasında en yüksek intihar oranı deniz piyadelerinde!

ABD Deniz Kuvvetleri, 2022'de tüm ABD askeri hizmetleri arasında intihar oranının en yüksek olduğu istatistiklere sahipti. Son yıllarda trajedileri önlemek için yoğun çaba harcayan hizmet için bu oranlar çok çarpıcı gözüküyor. 2011 tarihinden itibaren tüm askeri birimler kademeli bir intihar artış oranı yaşadı ancak, özellikle 2022 tarihinde deniz piyadeleri diğer birimlerden ayrılarak en fazla intiharın görüldüğü birim oldu. 2021’de 100 bin aktif görevli askeri personelin 23,9’u intihar nedeniyle hayatını kaybederken bu oran 2022’de 34,9’a sıçradı.

Toplamda 61 muvazzaf denizci ve 6 yedek deniz subayı 2022'de intihar etti.

Hayatta Kalanlara Yönelik Trajedi Yardım Programı (Tragedy Assistance Program for Survivors) içerisinde intihar önleme ve müdahale programlarının kıdemli direktörü olan Carla Stumpf Patton için askerîde intihar sorunu derinlemesine kişisel bir konu olarak ifade ediliyor. Savunma Bakanlığı raporunda, ordudaki intihar oranının çoğunlukla yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş genel ABD nüfusundaki orana benzer olduğu belirtilse de ABD Deniz Kuvvetleri generali Eric Smith , 27 Ekim Washington Askeri Muhabirler ve Editörler Konferansı'nda "bunların hiçbirine sahip olmadığını çünkü ortalama olmak istemediğini" söyledi.

Donanmada papazlarının birlikler üzerinde yaratacağı olumlu etkiye dikkat çekildi.

Eric Smith, Deniz Kuvvetleri içerisine profesyonel zihinsel yardım sağlama ve komuta iklimini iyileştirme gibi birimleri ekleme girişimlerinde bulunduklarını belirtti. Donanma papazlarının deniz birlikleri üzerinde yaratabileceği olumlu etkiye işaret eden Smith, Donanma Papaz Birliği'nden, askeri dini liderlerin eksikliğini gidermek amacıyla askere alınacak papaz adayları için hizmete alma yolları sağlamayı düşünmesini istediğini söyledi. Smith bu yorumları yaptığında hâlâ komutanlık görevini yürütüyordu. Ancak yeni atanan Komutan Yardımcısı Orgeneral Christopher Mahoney, Smith'in 29 Ekim'deki kalp krizi sonrası iyileşme sürecinde bu sorumlulukları devraldı.

donanma papazları

Birimler içerisindeki kültür, zihinsel desteği damgalama olarak algılıyor

“Ukrayna’ya daha fazla yardım yapmazsak Rusya kazanacak”  “Ukrayna’ya daha fazla yardım yapmazsak Rusya kazanacak” 

Savunma Sağlık Ajansı, zihinsel sağlık desteğiyle ilgili damgalamanın bazı servis üyelerini bu desteği almaktan alıkoyduğunu kabul ederek bu damgalanmanın belirli birimler içindeki kültürden kaynaklanabileceğini söyledi.

eric smith

Ajansın Psikolojik Sağlık Mükemmeliyet Merkezi'nde araştırma ve klinik psikolog olan Dr. Nancy Skopp, bir basın bülteninde "savaşçı ahlakı, disiplini, zihinsel dayanıklılığı ve kendi kendine yeterliliği ve en önemlisi başarılı görev yürütmeye gösterilen ilgiyi vurgular" cümlesiyle, zihinsel destek alacak olan bir denizcinin askeri başarısızlık çekingenliğini yaşayacağını belirtti.

Hayatta Kalanlar için Trajedi Yardım Programı'nın başkanı ve kurucusu Bonnie Carroll ise 2022'de Kongre'ye verdiği demeçte, askeri liderlerin yardım aramalarının kariyerlerini olumsuz etkilemediğini, aksine kişiyi daha güçlü hale getirdiğine dair hikayeleri paylaşmalarının yararlı olabileceğini söyleyerek askeri personeli zihinsel destek için teşvik etmiştir.

Savunma Sağlık Ajansı raporuna göre 2022'de intihar eden hizmet üyelerinin %45'inin belirli bir davranışsal sağlık tanısı, %42'sinin duygusal ilişki problemleri, %26'sının işyeri zorlukları, %26'sının idari veya yasal sorunları ve %10'unun finansal zorlukları olduğu belirtilmiştir. Bu veriler intiharın tek bir nedenden ziyade birden fazla etkeni olan karmaşık bir olgu olduğunu vurgulamaktadır.