Yunanistan, ülkede yaşayan Türkleri eline geçen her fırsatta asimile etme çalışmalarını eğitim alanında da sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliği gibi çeşitli bahaneler öne sürerek Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararını kınayan yazılı bir açıklamada bulundu.

Açıklamada, Yunanistan'ın verdiği son karar ile birlikte azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılarak sayılarının 103’e düşürüldüğü ifade edilirken böylece Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların “geçici durdurma” yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığının tescillendiği dile getirildi. 

Yunanistan’da son yapılan yasal düzenleme ile azınlık okullarının birçok maddede kapsam dışında bırakılarak ayrımcılığa uğratıldığının altı çizilen açıklamada, Yunanistan'ın bu kararının Lozan Barış Antlaşması'nın hükümlerini ihlal ettiğini ve Batı Trakya’daki soydaşlarımıza yönelik on yıllardır sürdürülen asimilasyon ve baskı politikalarının eğitim alanındaki yansımasının bir başka göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

ABD, B-2 Spirit'e B61-12 nükleer bombasını entegre etti ABD, B-2 Spirit'e B61-12 nükleer bombasını entegre etti

"Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken, diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen yeni Azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını çeşitli bahanelerle ihlal etmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada Bakanlık, Yunanistan’ı, azınlık okullarına yönelik uygulanan ayrımcı politikaya son vermeye davet ederken uluslararası toplumun Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi bir ülkede insan haklarının sistemli bir biçimde ihlal edilmesine daha fazla seyirci kalmaması gerektiği mesajını iletti.

Bakanlık Türkiye'nin hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edeceğini de ekledi.