Amerika Birleşik Devletleri’nin bugüne değin Güney Amerika ülkelerinde yürütmüş olduğu çalışmalar az çok bilinse de İngiltere’nin bölgedeki faaliyetlerine dair pek bir bilgi yoktu.

Notthingham Üniversitesi’nde görevli Prof. Rory Cormac'in değerlendirdiği ve artık gizliliği kalmayan bir takım belgelere göre, “özel politik eylemler” olarak anılan kara propaganda ve sahtekarlık faaliyetlerinin, kamuoyunu komünizme karşı kışkırttığı ortaya kondu.

BBC’ye bazı açıklamalarda bulunan Cormac, İngiltere’nin Latin Amerika’da yürüttüğü faaliyetlerin sürpriz niteliğinde olduğunu dile getirdi. Tarih boyunca İngiliz istihbarat servislerinin daha çok Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’da faaliyet gösterdiğine ve Latin Amerika ülkelerinde daha çok ABD’nin etkin olduğuna dikkat çeken Cormac, İngiltere’nin Latin Amerika’daki çalışmalarının şaşırtıcı olduğuna dikkat çekti.

Bölgedeki karanlık ve gizli el: MI6

Takvimler 1961 yılını gösterirken, Ronnie Burroughs adlı bir diplomat, İngiltere Dışişleri Bakanlığı ve dış istihbarat servisi olan MI6 adına Latin Amerika’yı ziyarete çıktı. Bu ziyaretlerin ardından Londra’da alınan kararla Latin Amerika’daki eylemlerin artırılması kararlaştırıldı.

Birleşik Krallık, Batı hegemonyası ve emperyalizmini ortaya koyarmışçasına, bölgede kara propaganda yaparak ve halkı yanlış yöne sevkederek kendi menfaatlerinin peşine düştü. Güney Amerika stratejik anlamda o dönemde hızla değer kazanıyor ve İngilizler bu değerden faydalanmak istiyordu. 1959 Küba devriminin ardından tüm dünyada da hızla yayılan komünizm, Latin Amerika’da da son derece revaçtaydı.

Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri teslim edildi Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri teslim edildi

Ancak bölgedeki asıl aktör ABD idi. Prof. Cormac, Amerika’nın bölgedeki faaliyetlerinin daha çok olduğunu, İngiltere’nin ise daha ziyade ticarî girişimlere odaklandığını kaydetti.

Cormac ayrıca konuyla ilgili, "İngiltere bu operasyonları iki sebepten ötürü yaptı. Birincisi ABD ile ortaklığında kendisinin de bir rol oynadığını gösterip, gittikçe tek tarafın ağırlık kazandığı bir ilişkide kaldıraç etkisi yaratmak. İkincisi ise ABD'nin bölgede etkisinin azalmaya başladığını düşünen Birleşik Krallık, Latin Amerika pazarlarından daha fazla pay almak istedi. Bu iki hedef her zaman birbiriyle uyumlu bir şekilde gerçekleşmedi tabii ki." ifadelerine de yer verdi.

İngiltere bu hedefler doğrultusunda bölgedeki eylem ve çalışmalarını artırdı. Bu bağlamda çalışmaların daha rahat sürdürülebilmesi adına Şili’de ve Venezuela’da olmak üzere iki adet MI6 merkezi açıldı ve bölgedeki personellerin sayısı da artırıldı.

Büyük ganimet: Venezuela

Gözünü Venezuela’ya diken Britanyalılar, bu zengin ve yatırım kaynağı olarak değerlendirilebilecek ülkeye özel bir ilgi duyuyorlardı. Asıl amaç ve plan kiliseler, sendikalar ve siyasi partilerle müşterek çalışmalar yürüterek komünizme karşı mücadele etmekti.

Basın ve yayın yollarının tamamı kullanılarak propagandaya yer veriliyor, rüşvet ve yolsuzlukla propagandaya saha ve zemin oluşturuluyordu.

Faaliyet alanı genişletilmiş Bolivya’daki rahiplerle birlikte çalışılarak Küba ve Sovyetler’e yönelik, karşı propaganda yürütülüyordu.