Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen Millî Siber Güvenlik Zirvesi bugün başladı. Kamu, özel sektör ve akademinin bir araya getirilerek etkileşiminin artırılması amacıyla milli ve global temalı olarak düzenlenen etkinliğin açılış konuşmacıları arasında yer alan SSB Başkanı İsmail Demir, siber alandaki faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

"Veriye hükmeden tüm unsurlara hükmediyor"

Veri işleyebilmenin öneminden bahsederek konuşmasına başlayan Demir, "Bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital bir ortamda üreten, kullanan ve saklayan; tüm unsurlara da hükmedebiliyor. Bu çerçevede güvenlik kavramının anlamı da dijitalleşmeyle birlikte büyük ölçüde değişmiştir. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın siber güvenlikle alakası bu kavramla alakalı. Artık bir ülkenin güvenliği ve savunması dijital platform olmadan olmaz, ayrıca bizim hizmet vermekte olduğumuz kuruluşlar -TSK, Dışişleri Bakanlığı, MİT- siber güvenlikle ilgili son derece geniş ölçüde projeler yapmakta, talep etmekte ve bu talebi yerine getirmek için de bir an önce ürünleşmeye, yerlileşmeye ve millleşmeye ihtiyacımız var. İşin mutfağından başlamak açısından kümelenme oluşturma çalışmalarında da ön safta yer alma gerekliliğini hissettik. Bunlar olurken bir taraftan ihtiyaç diğer taraftan önümüzde duruken diğer taraftan durum tespitine baktığımızda kamu başta olmak üzere çok geniş ölçüde siber güvenlik ürünlerinin yabancı kaynaklı olduğunu görmek bizi bir an önce harekete geçiren unsur olarak öne çıktı." ifadelerini kullandı.

"Siber güvenlik meselesinin de merkezinde insan bilinci var"

Halihazırda sürdürülen çalışmalara değinen Demir, farkındalık oluşturulmasının kritik önemine dikkat çekerekaşağıdaki ifadeleri kullandı:

ChatGPT’te kullanıcıların bilgileri sızdırıldı ChatGPT’te kullanıcıların bilgileri sızdırıldı

 "Şu anda TSK'ya ait Siber Savunma Merkezi Sistemler projesi yürütmekteyiz ve bir anlamda yine bu ürünlerde kalifikasyon, test ve sertifikasyon gerekliliği olduğu için TRtest bünyesinde siber ve diğer ürünlerin kalifilkasyon test süreçlerini yürütmek ve buraya hakim olmak üzere TRtest ve Değerlendirme A.Ş.'yi kurduk. Siber Güvenlik Kümelenmesi'nde şu anda 200'e yakın firmamız yer almakta. Kümelenmenin ana hedefi Türkiye'de siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açıdan gelişimlerine destek olmak, siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak, ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı, ürün sayısı ve niteliklerini artırmak, geliştirmek ve bu bilinci yerleştirmek. Çünkü siber güvenlik meselesinin de merkezinde insan bilinci var."

"Yerli ve milli olarak geliştirilmesi mümkün olan hiçbir sistemi asla dışarıdan almayacağız"

Siber güvenliğin savunma noktasındaki önemine değinen Demir, "Siber güvenlik bir savunma kavramı içerdiği kadar savunmanın içinde her zaman bir taarruz unsuru da vardır. Bunu unutmamak lazım. Kümelenmeyle beraber 275'ten fazla ürün ve 400'den fazla hizmet iç ve dış piyasaya sunuldu. Bu yolculuk aslında ülkemizin toptan bir yolculuğu, yani bütün kamu kurumlarımız ve iletişim ve dijital sistemle ilgili bütün birimler bununla yol almalı ve veri biriktirme ve veri işleme modundaki her birim bunun bilincinde olmalı ve burada yerli ve milli sistemleri görmeli. Beklentimiz odur ki farkındalık artırma esaslı Milli Güvenlik Zirvesi etkinliğimiz ile giderek hem ürün sayımız hem de yerli ürünleri kullanmayı amaçlayan şirket, kurum ve birim sayımız giderek artar. Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilmesi mümkün olan hiçbir sistemi asla dışarıdan almayacağız. Hatta, ilk planda olmadığını düşünsek bile potansiyeli olan şirketlerimizi kurumlarımızı harekete geçirip mutlaka bu anlamda bağımsızlığımızı korumak ve devam ettirmek yolunca kararlılıkla yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

Türkiye Milli Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen ve SavunmaTR'nın medya sponsorluğunu üstlendiği etkinlik 24 Kasım'a kadar devam edecek.