Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Kapanış Toplantısı, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

SSB Başkanı İsmail Demir, program kapsamına konuşma gerçekleştirdi. Programı sosyal medya hesabından paylaşan İsmail Demir, "Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı OTAĞ Kapanış Toplantısı’nı Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Türk savunma sanayii olarak, sadece günümüz ihtiyaçlarına değil, gelecekte fark oluşturacağını düşündüğümüz alanlara da odaklanmış durumdayız." ifadelerine yer verdi.

Odak Teknoloji Ağları (OTAĞ); savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacıyla geleceğin teknolojilerine yatırım yapılarak özgün sistem, alt sistem ve ürünlerin geliştirilmesi hedefi kapsamında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde kuruldu.

Program kapsamında konuşma yapan SSB Başkanı Demir, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

Danimarka'ya ilk F-35 teslimatı Danimarka'ya ilk F-35 teslimatı

"Özellikle savunma ve uzay sektörlerinde faydalı yüklerin artışı için sistemlerin hafifletilmesi oldukça kritiktir. Bununla birlikte, görünmezlik, balistik koruma ve enerji sistemlerinin verimliliği muharebe sahasında üstünlük sağlayan diğer kabiliyetlerdendir. Bu kabiliyetleri sağlamak için gerekli olan malzemelerin savunma sektörüne satışında yurt dışı kaynaklar tarafından ciddi kısıtlamalar getirildiği görülmektedir. İleri teknoloji ihtiyacı ve söz konusu kısıtlamalardan dolayı ülkemizin bu teknolojileri bir yol haritası özelinde ele alması elzemdir. 

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önümüzdeki yıllarda gerçekleştireceği projelerde grafen ve iki boyutlu malzemelerin önemli bir yer alacağı değerlendirilmektedir. Dünyada gelişen ve gelecek vadeden malzeme teknolojileri incelendiğinde, grafen ve iki boyutlu malzeme teknolojilerinin uygulamaya yönelik Ar-Ge çalışmalarının hızla arttığı da gözlemlenmektedir. Bizim de ülke olarak bu gelişen teknolojiyi dünya ile eşzamanlı olarak takip etmek için 54 üniversiteden 114 akademisyen, 19 firmadan 91 yetkin personel ve çeşitli araştırma merkezlerinden toplam 248 katılımcıyla Grafen ve İki Boyutlu Malzeme OTAĞ çalışması tamamlanmıştır. Burada dikkat çekmek istediğim bir husus da artık sadece günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan bir adım öteye gidip gelecekte fark oluşturacağını düşündüğümüz alanlara da odaklanmaya başladığımızdır."