Forum’un açılış konuşmasını yapan Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak:

Sudan, dron alımı için İran’ın kapısını çalıyor  Sudan, dron alımı için İran’ın kapısını çalıyor 

“Ulusal savunma yeteneklerinin kazanılması sürecinde bilimsel, araştırma ve geliştirme faaliyetleri kilit unsurlardan biridir. Bilimsel ve endüstriyel topluluğun teknolojik yeterliliklerini yükseltmek, Polonya Silahlı Kuvvetlerinin modernitesinin temelini oluşturur. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının etkinliğini artırmak için bu süreci iki temel alanda kesin olarak hedeflemek gerekmektedir. Birincisi, Polonya ordusunun mevcut ihtiyaçlarını karşılayan çözümler için teknolojik destek, diğeri ise atılım olabilecek ve teknolojik bir avantaj oluşturabilecek alanlara yapılabilecek yatırımlardır.”

ifadelerini kullandı.

İlk defa gerçekleştirilen forumun amacı, Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın ordu, sanayi ve bilimi bütünleştirmeyi amaçlaması olarak belirtildi. Polonya Silahlı Kuvvetleri, akademik çevreler ve silah endüstrisi temsilcileri tarafından forum boyunca tartışılacak ana konular ise şöyle: Polonya Silahlı Kuvvetleri için yenilik, Avrupa Savunma Fonu, uzay ve uydu teknolojileri.