Rekabet Kurumu’nun; arama ve turizm sorgularında kendini öne çıkarmakla suçladığı Google hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

Haksız rekabetle suçlanan Google’a 296 milyon lira ceza para cezası kesildi.

NTV'nin haberine göre, 296 milyon lira cezayı ödeyecek olan şirketler arasında; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. bulunuyor.

Haksız rekabet

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru olan Google'ın, arama ve konaklama fiyatı sorgularında kendi hizmetlerini diğer şirketlerin önüne koyduğu konusunda tartışmalar sürüyordu.

Mart ayı sonunda bu iddialar karşısında sözlü savunma yapan Google avukatları şirketin rekabeti bozmadığını ileri sürmüştü.

Rekabet Kurumu da Google’ın yerel arama hizmetleri pazarındaki rakiplerini zora soktuğunu iddia etmişti. 

Rekabet Kurumu'nun açıklaması

Yeni nesil teknoloji markası PNetworks dünya pazarında Yeni nesil teknoloji markası PNetworks dünya pazarında

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden, 296 milyon 84 bin 899 lira 49 kuruş idari para cezası verilen Google hakkında yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"1. Hakkında soruşturma yürütülen Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün genel arama hizmetleri pazarında hâkim durumda olduğuna,
2. Google’ın kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağlayarak ve rakip yerel arama sitelerinin Local Unit’e girişine engel olarak rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına ve yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmeti pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine,
3. Bu nedenle 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ve üçüncü fıkrasının (b) bendi, 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren
-Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296.084.899,49 TL idari para cezası verilmesine,
4. Madde 2’de belirtilen ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a:
a. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına,
b. Google’ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren beş yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kurum’a rapor sunmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir." 

Google cezaya doymuyor 

Rekabet Kurumu; Google ve kendisine bağlı şirketlere 2020 yılında da iki büyük ceza kesmişti.

İlk ceza arama hakimiyetini kullanarak çevrimiçi pazardaki faaliyetleri zorlaştırdığı sebebiyle kesilmişti ve bu Google’a 98 milyona mal olmuştu.

Diğer ceza ise Adwords reklamları sebebiyle kesilmişti. Yapılan “Genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettiği” açıklaması sonrasında Google bu sefer 197 milyon lira ceza almıştı. 

Rekabet Kurumu'nun bu cezası Global Competition Review'ın Küresel Ölçekte Yılın En İyi Rekabet Kararı adayları arasında gösterilmişti.