Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) arasında iş birliği protokolü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR’in himayelerinde SSB’de yapılan bir törenle Ankara’da imzalandı.

Suudi Arabistan, 4. Al Jubail sınıfı korvetini teslim aldı Suudi Arabistan, 4. Al Jubail sınıfı korvetini teslim aldı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, törende yaptığı konuşmada, sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarının ihracat ve global pazarlardaki firmaların iş üretmesi olduğunu söyledi.

İhracat faaliyetlerine yönelik olarak imzalanan bu protokolü çok önemli bulduğunu dile getiren Başkan Demir, böylece SASAD tarafından kurulan İhracat ve Tanıtım Komitesi'nin de başka bir boyuta taşınacağını belirtti.

Gelinen noktada yeni ihracat modelleri, metotları ve teşebbüslerinin konuşulması, yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Demir, "Aynı şeyleri yaparak aynı sonuçuları alırsınız. Biz bir şeyler yaparak belirli sonuçlar aldık. Belirli bir eşiği geçmek istiyorsak sektör, paydaşlar ve SSB olarak oturup daha iyi nasıl yapabiliriz, neyi değişik yaparak nereye varabiliriz diye bir strateji çalışması yapılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Başkan Demir, "Savunma ve havacılık sanayiinde önemli gelişmeler görüyoruz. Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. Özellikle ihracatta önemli beklentilerimiz var. Bu teşebbüsün oturup yeni ihracat stratejilerinin metotlarının çalışılması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalara destek vermek ve içinde bulunmakla ilgili tam bir irademiz var. Kolları sıvayıp, bu meseleyi burada bırakmayıp işe koyulmak gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Protokolle, savunma ve havacılık sanayiini mevcut durumundan daha iyi noktalara taşımak, ülkenin savunma ve havacılık sanayi ürünlerine yeni pazarlar bulmak veya mevcut pazar paylarını geliştirerek, savunma sanayi ihracatını artırmak amaçlanıyor.

Protokole SSI adına Yönetim Kurulu Başkanı Naki Polat, SASAD adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Öner Tekin imza koydu. Protokolle SSI ve SASAD arasındaki iş birliği, koordinasyon ve paylaşımın güçlendirilmesi de hedefleniyor.

Protokol kapsamında, iş birliğine ilişkin problem ve gelişme alanlarını tespit ederek çözüme yönelik uygulamaları hayata geçirmek üzere bir yürütme kurulu oluşturulacak. İki kuruluş, sektörün gelişimine yardımcı olacak çalışmalarda kullanılmak üzere sahip oldukları ve paylaşılmasında kısıtlama olmayan bilgi ve belgeleri paylaşacak.

SSI ve SASAD, birbirlerinin düzenlediği etkinliklere katılacak ve destek verecek ayrıca sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasında birlikte hareket edecek. İki kuruluş, devlet teşviklerinin daha etkin kullanılması, yeni mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi alınması ve KOBİ’lerin, teşvik uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi için ortak eğitim çalışmaları yapacak.

Taraflar, pazar araştırması için kullanılan kurumsal veri tabanı aboneliklerini de yapacakları çalışmalarda kullanmak üzere birbirleri ile paylaşacak.SASAD tarafından kurulan ve çalışmaları yürütülen komitelere, SSI tarafından üye verilecek ve toplantılar ile komite çalışmalarına aktif katılım sağlanacak ayrıca SASAD tarafından kurulan “İhracat ve Tanıtım” komitesi, SSI başkanlığında yeniden oluşturulacak.

SASAD, Avrupa Havacılık, Güvenlik ve Savunma Sanayicileri Derneği (ASD) ile yapılacak çalışmalar hakkında SSİ yönetimine bilgi ve belge iletecek; ASD etkinlikleri ile komisyon toplantılarına SSI temsilcileri de katılacak.