ABD, BAE’nin topçu ve havan tespit radarı talebini onayladı ABD, BAE’nin topçu ve havan tespit radarı talebini onayladı

Türkiye'nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech ile, NATO Modelleme ve Simülasyon Mükemmeliyet Merkezi tarafından İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen, “Modelling The Future” temalı NATO CA2X2 (Computer Assisted Analysis, Exercise, Experimentation) Forumu'na katılım sağladı.

NATO Karargahlarından askeri ve sivil personelin yanı sıra, 31 farklı ülkeden resmi kurum temsilcileri, akademisyen ve firma temsilcilerinin yer aldığı Forum'da, NATO için geliştirdiğimiz ve NATO Kriz Yönetim Tatbikatı'nda kullanılan Bütünleşik Elastikiyet Modelimiz hakkında sunumlar gerçekleştirdik.

Bugüne kadar 7 kez NATO'ya ihracatını gerçekleştirdiğimiz Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli, NATO'nun pandemi, çeşitli afetler, siber saldırılar, elektrik kesintileri ve büyük çaplı insan hareketleri gibi stratejik şoklar karşısında karar verme süreçlerine destek oluyor. NATO’nun eğitim ve tatbikatlarında önemli rol oynayan modelimiz, NATO’ya stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar verme süreçlerini kolaylaştırıyor.

1678373672_stm-thinktechnatoexercises

NATO Bütünleşik Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli

Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli; NATO’nun, pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırı ve büyük çaplı insan hareketleri gibi stratejik şokların meydana geldiği durumlarda karar verme süreçlerine destek olmak maksadıyla sistem düşüncesi yaklaşımı ve sistem dinamikleri yöntemi kullanılarak geliştirildi.

Modelde stratejik şokların etkilerinin ve yaratacağı kritik değişikliklerin ne olabileceğine ek olarak; sivil ve askeri sistemlerde yaratacağı olası sonuçlar analiz ediliyor.

Geliştirilen modelde ayrıca, şok türlerinin enerji, ulaşım, iletişim gibi farklı altyapılarda yaratacağı nihai etkileri ve olası riskler de senaryo tabanlı olarak analiz edilebiliyor. Model; NATO’ya stratejik seviyede karar desteği sunarken, yetkililerin atacakları adımlar ve alabilecekleri önlemler noktasında karar verme süreçlerini kolaylaştırıyor. 

Ayrıca, stratejik şoklara ilişkin açık kaynaklardan Büyük Veri yöntemi ile toplanan canlı veri, Makine Öğrenmesi yöntemi ile işlenerek bilgiye dönüştürülüyor ve bu bilgi modele girdi sağlıyor.