Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye'nin yapay zeka yol haritası niteliğindeki "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025" açıklandı.

Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zekâ ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek için Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve etkin bütün paydaşların destekleriyle belirlenen "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025" programı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç'un katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye; Mustafa Varank ve Ali Taha Koç'un kamuoyu ile paylaştığı Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ile yapay zekâ (YZ) stratejisini yayınlayan ülkeler arasındaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç programdaki konuşmasına yeni bir çağın eşiğine gelindiğini bundan dönüş olmadığı söyleyerek başladı. Yapay zeka ile ilgili üretim süreçlerinin, mesleklerin, gündelik yaşamın ve kurumsal yapıların yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini ve artık dönüş olmadığını vurguladı. Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

World Drone Cup’un galipleri belli oldu World Drone Cup’un galipleri belli oldu

"Eğitimden sağlığa, üretimden iklim sorunlarına birçok alanda kullanılan Yapay Zeka, dünyayı kökünden dönüştürüyor. Bu dönüşümü yakalamanın yolu; yapay zekayı her alanda daha verimli kullanabilmekten geçiyor. Herşeyin dijitalleştiği ve çok daha akıllı olduğu bir dünyaya koşar adımlarla ilerliyoruz. Artık geri dönüş yok! Geleceğe merhaba diyebiliriz. Ülkemizin politika öncelikleri doğrultusunda Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz ile iddialı makro hedefler koyduk."

Sağlıklı bir yapay zeka geliştirmenin yolunun kaliteli veri, teknik altyapı ve ileri becerilerin doğru kullanılmasından geçtiğini söyleyen Ali Taha Koç, bunun kurumsal birlik, koordinasyon ve iş birliğini öncelemekten geçtiğini dile getirdi. Söz konusu stratejinin en önemli özelliğinin keşfedici bir yaklaşıma sahip olduğunu belirten Ali Taha Koç, yapay zekanın sosyo-ekonomik getirilerinin yeni küresel rekabet alanı doğurduğunu ve küresel etki alanını genişlettiğini kaydetti.

Türkiye'nin yapay zekayı etkili ve verimli kullanarak küresel rekabet durumunu artırması gerektiğine dikkat çeken Ali Taha Koç, ülkenin 2025'teki hedefinin yapay zeka alanında yurtiçi gayri safi hasılayı yüzde 5'e yükseltmek olduğunu söyledi. Veri ve yapay zeka alanının istihdamın en çok arttığı alanlar olduğuna dikkat çeken Koç, iş kollarının yanı sıra yatırımlar noktasında da bu trendi görebildiklerini ifade etti.

Söz konusu projenin en büyük paydaşlarından biri olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yaptığı konuşmada, "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik. Uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almayı hedefliyoruz. 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik." açıklamalarına yer verdi.

ABD, Çin ve AB'nin yapay zekanın liderliğini üstlendiğini söyleyen Varank, "Biz de Türkiye olarak geleceğin teknolojilerinde ve hızlı gelişen dijital dönüşüm konusunda söz sahibi olabilmek, ekonomimiz ile birlikte bütün iş yapış biçimlerimizi değiştirebilmek, dünya ile rekabet edebilir hale getirebilmek için yapay zeka teknolojilerine yatırım yapıyoruz.” dedi.

UYZS, On Birinci Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları doğrultusunda, "Dijital Türkiye" vizyonu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" ile uyumlu olarak hazırlandı.

Stratejinin hazırlık sürecinde katılımcı bir anlayış benimsenip; kamu kurumları, akademi, özel sektör kuruluşları, STK’lar, meslek örgütleri ve uluslararası organizasyonlar gibi çok sayıda paydaşın katkılarıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Söz konusu strateji, 6 stratejik öncelik etrafında tasarlandı:

  1. YZ Uzmanlarını Yetiştirmek ve Alanda İstihdamı Artırmak
  2. Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçiliği Desteklemek
  3. Kaliteli Veriye ve Teknik Altyapıya Erişim İmkânlarını Genişletmek
  4. Sosyoekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeleri Yapmak
  5. Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmek
  6. Yapısal ve İşgücü Dönüşümünü Hızlandırmak

Bu stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlendi.

UYZS ile 2021-2025 yılları arasında ülkemizde yürütülen yapay zeka alanındaki çalışmaları ortak bir zemine oturtacak tedbirler ve bu tedbirleri hayata geçirmek üzere oluşturulacak yönetişim mekanizması ortaya konulmaktadır.

Stratejinin uygulama süreci, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında toplanacak olan "Yönlendirme Kurulu" tarafından koordine edilecek olup ilgili tüm paydaşların yer alacağı, YZ Ekosistemi Danışma Grubu ve teknik çalışma grupları teşkil edilecektir. 

Stratejinin uygulama detaylarının ortaya konacağı eylem planları, Yönlendirme Kurulu koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanacaktır.

Yapay zeka alanının hızla dönüşen yapısı, "strateji" için dinamik bir uygulama sürecini gerekli kılmaktadır. Tasarlanan yönetişim mekanizmasıyla, tüm paydaşların katılımıyla ülkemiz için ortaya çıkabilecek fırsat, risk ve belirsizliklere hızlı cevap vermek mümkün olacaktır.

Hayata geçirilecek tedbirler sayesinde; yapay zeka projelerinin etkin şekilde yürütülmesi, ülkemizin yapay zeka ekosisteminin olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve küresel ölçekte değer üretilmesi hedeflenmektedir.