Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte Oruç Reis görevine başladıDoğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yürüten Oruç Reis gemisi sahip olduğu ileri teknolojiyle ön plana çıkıyor.

Ülkemizin deniz yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde arama ve araştırmaların etkin bir şekilde icra edilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar koordinasyonunda MTA ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğinde 2012 yılında tamamen yerli imkanlarla inşaasına başlanan ve ileri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan "Oruç Reis" milli araştırma gemisinin 23 Haziran 2017 tarihinde geçici kabulü yapıldı. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde operasyonun test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başlandı.

Oruç Reis çok yönlü olarak geliştirildi
Oruç Reis Araştırma Gemisin'de modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik (2B/3B derin sismik, gravite, manyetik) sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme/haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra; su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış olarak gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer alıyor. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunuyor.

Oruç Reis donanımıyla, engin araştırmalara ev sahipliği yapacak
Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan Oruç Reis ile petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme haiz bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebiliyor. Ayrıca gemimiz ile deniz tabanından itibaren 15.000 metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebileceği gibi, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1.500 metre su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

Gemi, deniz tabanı haritalama sistemleri, ölçüm ve örnekleme sistemleri bulunan yerli yapım iş sınıfı uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV), deniz tabanından 18 metre uzunluğa kadar karot numunesi alabilen örnekleme ekipmanı ve jeoloji, oşinografi laboratuvarlarına sahip olarak geliştirildi.

Polonya, Ukrayna'ya olan askeri desteğini kesiyor Polonya, Ukrayna'ya olan askeri desteğini kesiyor

Oruç Reis araştırma gemisinin, personel kapasitesi 55 kişiden oluşmakla beraber; bu görevlilerin 24'ü gemi adamı, 31'i ise idareci ve araştırmacıdan oluşuyor.