Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevi devraldı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görevi devraldı

Rusya'nın Avrupa ve Arktik bölgesindeki askerî faaliyetleri Finlandiya'nın askerî istihbarat raporuna yansıdı.

Fin askerî istihbaratının yayınladığı raporda; Rusya’nın Avrupa dahil olmak üzere, gerektiği takdirde askerî kuvvetlerini kullanmaya hazır olduğu vurgulanırken, Rusya’nın Arktik bölgesindeki askerî varlığını güçlendirdiğinin de altı çizildi.

Gazeta.ru’nun haberinde, Finlandiya Savunma Bakanlığı’nın ilk kez bir askerî istihbarat raporunu kamuoyuyla paylaştığı belirtilirken, bahsi geçen raporda Avrupa’da tansiyonun yükselişte olduğunun ve bu hususta Rusya’nın hatırı sayılır bir rolü olduğunun altı çizildi. Haberin devamında Rusya’nın kuvvet kullanımına hazır olduğunu gösterdiği belirtilirken, konjonktürün Avrupa’da güç siyasetinin dönüşüne uygun bir zemin hazırladığı ifadesine yer verildi. Helsinki tarafından güç kullanımının dış politikada esas yol olmadığı ifade edilirken, bölgedeki tüm güçlü devletler tarafından askerî potansiyellerin artırıldığı belirtildi. Raporda yakın gelecekte ciddi bir çatışma sahası olacağı öngörülen Arktik’te de bahsi geçen askerî hareketliliğin devam ettiği belirtildi ve öte yandan raporun genelinde, Rusya’nın askerî yönden diğer devletleri tetikleyici bir rolü bulunduğu ifade edilse de bölgede Rusya’nın kendi hak ve çıkarlarını korumak adına adımlar atmasının son derece doğal olduğu vurgulandı.

Haberde NATO üyesi olmayan Finlandiya’nın askerî anlamda tarafsız tutumuna işaret edilirken, Rus yetkililerinin söz konusu tarafsızlığı Avrupa’nın kuzeyindeki güvenliğin temini için kilit rolde gördüğünün altı çizildi. Öte yandan 2016 yılında Putin’in Finlandiya ziyaretinde gerçekleşen bir basın toplantısında, Finlandiya’nın NATO’ya katılması halinde Rusya’nın askerî personelini Fin sınırına daha yakın bir bölgeye çekme ihtiyacının doğacağını ifade etmişti.