Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri bugün ele alınacak.

Toplanan bilgilere göre, 2015 yılında imzalanan Suheyrat Antlaşması ile Libya'nın temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti oldu.

BM Libya Yardım Misyonu verilerine göre, darbeci Hafter güçlerinin başlattığı çatışmalarla 1000 sivil katledildi, 150 bin kişi evlerini terk etti, 685 bin kişi insani yardıma muhtaç hale geldi. Hafter ve onu destekleyenlerin sebep olduğu çatışmalar ülke ekonomisinde de yıkıcı etki yaptı.

Türkiye, yardım çağrısına kayıtsız kalmadı

Libya'nın BM tarafından tanınan meşru hükümetinin bu saldırılar karşısında yaptığı yardım çağrısına somut cevap veren ve destek sağlayan tek ülke Türkiye oldu.

Bu kapsamda, Milli Mutabakat Hükümetinin daveti ve TBMM'nin onayı ile Libya halkına haklı davalarında destek sağlandı.

Türkiye, "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak üzere bu ülkeye yardım eli uzattı.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti unsurlarına askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteği verilmeye başlandı.

Mehmetçik, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla sağlanan eğitim desteği kapsamında 5 merkezde verilen eğitimlere devam ediyor.

TSK tarafından bugüne kadar 2 binden fazla personele eğitim verilirken, 920 Libyalı misafir askeri personel de Türkiye'de eğitim gördü. 210'unun eğitimi sürüyor.

Türkiye, Libya'daki krizin çözümünün BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçle mümkün olabileceğini savunuyor.

Bununla birlikte Türkiye'nin 500 yıllık dostluk ilişkilerine sahip olduğu Libya ile Milli Mutabakat Hükümeti'nin talebi kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Libyalılara desteğin devam edeceği belirtiliyor.

Afganistan'da Kararlı Destek Misyonu

Öte yandan, Afganistan'da ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve 5 Aralık 2001'de gerçekleştirilen Bonn Konferansı sonucunda Afganistan Hükümeti'nin güvenlik durumunun iyileştirilmesi ve kendi güvenlik kabiliyetlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla 2001 yılında Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (ISAF) oluşturuldu.

Bu kuvvetin sorumluluk alanı 2003 yılında yine BM Güvenlik Konseyi kararıyla Kabil'in ötesine genişletilerek, stratejik komuta, kontrol ve eş güdümü Kuzey Atlantik Konseyinin 16 Nisan 2003 tarihli kararıyla NATO tarafından üstlenildi.

TSK, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 Ekim 2001 tarihli kararıyla verilen yetki temelinde Afganistan'da ISAF Harekatı'nın başlangıcından itibaren görev aldı.

Bunların yanı sıra 4-5 Eylül 2014 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Galler Zirvesi'nde, Afganistan'ın mutabakatıyla ISAF'ın bitiminden sonra Afganistan'da muharip olmayan Kararlı Destek Misyonu'nun başlatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu misyon ile ülke genelinde güvenlik sorumluluğunu üstlenen Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine eğitim, yardım ve danışmanlık sağlanması amaçlandı.

Ukrayna, Sudan'daki Wagner yapısını hedefliyor Ukrayna, Sudan'daki Wagner yapısını hedefliyor

Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri bulunan Türkiye, bu ülkenin milli birlik, bütünlük ve bağımsızlığını her zaman destekledi. Afgan halkının terörden uzak olarak barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını sağlamak için her alanda dayanışma içinde oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini Afganistan'da yürüten Türkiye, 25 Aralık 2018 tarihli TBMM Kararı uyarınca söz konusu Misyona katkıda bulunmayı sürdürüyor.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi'nde, Kararlı Destek Misyonunun eğitim, yardım ve danışma faaliyetlerini başarıyla sürdürüldüğünü de belirtilerek, Afganistan'da uzun vadeli güvenlik ve istikrarın teminine yönelik bağlılıklarını yineledi.

Misyon kapsamında 2018 yılı sonrasında da Afganistan'a sağlanmakta olan katkılarını sürdüreceklerini taahhüt ederken, benzer bir taahhüt de 4 Aralık 2019 tarihinde Londra’da gerçekleştirilen NATO Liderler Toplantısı'nda gerçekleştirildi. 

Hamid Karzai Havaalanı'nın askeri tarafının sorumluluğunu sürdüren Türkiye'nin, başka ülkeler Afganistan'ı terk etse dahi Afgan kardeşlerinin yanında olmayı devam edeceği vurgulanıyor.