SSB tarafından ilgili paydaşların katılımı ile yürütülen Bilişsel Elektronik Harp Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) çalışmaları sonrasında gerçekleştirilen 9 Ar-Ge Paneli'nde Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri konusunda Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan (SAGA) Çağrısı açılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, mevcut veya gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan savunma sistemlerindeki kritik bileşenlerin yerlileşmesi ve ileri/çığır açıcı teknolojilerin ülkemize kazandırılması amaçlarıyla başlatılan OTAĞ Çalışmaları ve Ar-Ge Panelleri
sistematik bir kurgu dahilinde gerçekleştiriliyor. Paydaş kurumların katılımı ile yürütülen OTAĞ Çalışmaları ve Ar-Ge Panelleri neticesinde 2023 yılının ilk SAGA Çağrısı, Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri alanında açıldı. 

Bilişsel Elektronik Harp Yöntemleri SAGA Çağrısı kapsamında çalışılması hedeflenen alanlar; Bilişsel Radar Elektronik Harp, Bilişsel Haberleşme Elektronik Harp, Bilişsel EO Elektronik Harp ve Bilişsel IR Elektronik Harp Yöntemlerini ve alt başlıklarını içeriyor. 

Tayvan, TC-2 hava savunma sisteminin seri üretimine başlıyor Tayvan, TC-2 hava savunma sisteminin seri üretimine başlıyor

SAGA’ya cevaplar; SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Portalı’na (arge.ssb.gov.tr) üye olunarak erişilebilecek olan “Çevrimiçi SAGA Başvuru Formu” doldurularak, 23 Haziran 2023 tarihine kadar yapılabilecek. 

Detaylı bilgi için SSB adresi ziyaret edilebilir.