Tunus'ta düzenlenen foruma katılan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun, Libya'da kurulacak yeni Başkanlık Konseyi ve hükümetin yetkilerine ilişkin bir öneri sunduğunu belirtti.

Libyalı yetkili, BM önerisinin dünkü oturumda geç saatlere kadar tartışılmaya devam ettiğini ve üzerinde ön kabul sağlandığını ancak bazı katılımcıların ufak değişiklikler yapılmasını talep ettiğini ve henüz tam bir uzlaşıya varılmadığını kaydetti.

Başkanlık Konseyi kararlarının oy birliğiyle alınması öngörülüyor

Öneriye göre, yeni kurulacak Başkanlık Konseyinin yetkileri kapsamında, ordunun başkomutanlığını yürütmek ve ordu kurmaylarını atamak, devlet kurumlarının yöneticilerini atamak, Temsilciler Meclisi ile istişareye bağlı olarak olağanüstü hal, savaş ve barış ilan etmek bulunuyor.

Başkanlık Konseyi ayrıca, yabancı devletlerin temsilcilerini Libya devletinde akredite etme ve Libya devletinin temsilcilerini başbakanın önerisiyle uluslararası kuruluşlara atama ve geri çekme yetkisine sahip olacak.

Buna göre, Başkanlık Konseyinin bu kararları oy birliğiyle alması gerekiyor çünkü başkanın görevleri, oturumları denetlemek, toplantı tutanaklarına göre kararları imzalamak ve Libya'yı dışarıda temsil etmekle sınırlı olacak.

Hükümet yetkileri

Hükümetin yetkileri ise yürütme otoritesine ait geri kalan sorumlulukları kapsayacak. Bu yetkilerin başında, geçiş dönemini sona erdirmek için yasa tasarıları önerme, seçimlerin belirlenen zamanda (24 Aralık 2021) yapılmasını amaçlayan yol haritasını uygulama ve de bütçe hazırlama yer alacak.

Ayrıca başbakan, forumdaki anlaşmanın onaylanmasından itibaren en fazla 21 gün içinde kabine ve hükümetin programını Temsilciler Meclisinde güven oyuna sunacak. Eğer hükümet meclisten güvenoyu alamazsa konu diyalog forumuna havale edilecek.

Fransa Nijer'den tamamen geri çekiliyor Fransa Nijer'den tamamen geri çekiliyor

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma günü yaptığı açıklamada, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, ülkedeki seçimlerin, Libya'nın bağımsızlık günü 24 Aralık 2021'de yapılması konusunda anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Tunus'un başkentinde 9 Kasım Pazartesi günü başlayan ve BM tarafından Libya'nın farklı kesimlerini temsilen seçilen 75 kişinin katıldığı forumun bugün sona ermesi ve nihai kararların açıklanması bekleniyor.