ABD ordusuna 741 milyar dolar

Senato, Silahlı Hizmetler Komitesi tasarısı oylanmadan önce tasarıda iki partinin senatörlerinin de tavsiyeleri üzerine 62 değişiklik yaptı. Bunun yanı sıra tasarı için altı değişiklik daha tartışılacak ve yasa tasarısına yapılacak eklentiler için oylanacak.

Siber istismarın kötüye kullanımın incelenmesi

Silahlı kuvvetler üyeleri genellikle siber dolandırıcılıkların hedefleri oluyor. Bu sebeple geçtiğimiz sene Savunma Bakanlığı, askeri servis çalışanlarına ve ailelerine onlarla iletişime geçmek isteyecek olan sahte kız arkadaşlara, başkasının kimliğine bürünme planlarına ve diğer dolandırıcılık hilelerine dikkat etmelerini belirten bir basın açıklaması bile yaptı. Bu tür dolandırıcılıklar aynı zamanda ulusal güvenliği tehdit edecek istihbaratlar elde etmek için bir araç haline de gelebiliyor.

Senatör Ben Sasse tarafından tasarıya eklenen bir değişiklik, Savunma Bakanlığı’nın yabancı hükümetlerin ve devlet dışı aktörlerin ABD askeri servisi çalışanlarının ve çalışanların ailelerinin internet üzerinden dolandırmaları veya kullanmaları durumunda oluşacak tehdidin istihbarat analizinin çıkarılmasını öngörüyor.

Bu istihbarat analizi askeri servis çalışanlarına ve ailelerine karşı girişilen kötüye kullanımın vaka analizini gerektirirken, Senatör Sasse, bu güvenlik açığını azaltmaya yönelik politika değişikliği önerileri de istiyor.

Daha şeffaf denetimler

Senatör Bernie Sanders Pentagon’un içinde neler olup bittiğini öğrenmek istiyor. Savunma Bakanlığı hiçbir zaman başarılı bir şekilde denetlenemedi ve bu denetime tabi olmak gerekli olan mali sorumluluktan da çok uzak duruyor. Son iki yıldır kendi kendini denetlemeye çalışan kurumun bu denemeleri şaşırtıcı olmayan bir şekilde başarısız oldu.

Sanders’ın öne sürdüğü tasarı değişikliği Savunma Bakanlığı bileşenlerine ve askeri servis çalışanlarına yapılan harcamaların faturalarını iyi bir şekilde saklamak için birkaç sebep daha verecek. Zira değişiklik Savunma Bakanlığı denetçisinin denetimi başarıya ulaştırmak için farklı kurum ve servislerden kılavuzluk/rehberlik almasını öngörüyor. Senatör Sanders, her bir kurum ve servisi en çok neyin motive edebileceğine karar vermeyi Savunma Bakanlığı’na bırakıyor ve Pentagon’a bir plan bulması için 90 gün mühlet veriyor.

Nesnelerin İnterneti

Ordu, silah sistemlerini ve sahip olduğu diğer tüm aygıtları bölgelerde mevcut olan ağlar aracılığıyla mümkün olduğunca birbirine bağlamaya çalışıyor. Bunun sağlanması için ise nesnelerin internet sistemi için gereken bant genişliğinin ücretsiz ve kullanılabilir durumda olması gerekiyor. Senatör Deb Fischer’in tasarı değişikliği nesnelerin internetinin kullanımını engelleyebilecek düzenlemeleri ve zorlukları belirlemek için çalışan bir federal bilirkişi grubu oluşturmayı hedefliyor. Grup ayrıca hükümet içinde koordinasyonu teşvik etmek, bu koordinasyonu geliştirmek için önerilerde bulunmak ve nesnelerin internet ağlarını güvende tutmaya yönelik yollar bulmak için yeni politika ve programlar geliştirecek. Kurulacak Federal İletişim Komisyonu ikincil bir görev olarak savunma bakanlığının nesnelerin interneti için ihtiyaç duyacağı ihtiyaçlara bakacak, halihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçlar hakkında da kamuoyunun görüşünü alacak.

CISA Siber ve Altyapı Güvenlik Ajansı’nın gücü

Siber ve Altyapı Güvenlik Ajansı ülkenin iletişim esnekliğini ve dayanıklılığını denetleyip gerekli adımları atıyor.

Senatör Angus King bunu yapmak için daha fazla yetkiye ihtiyaç duyulabileceğini düşünüyor. Öne sürdüğü tasarı değişikliği misyonlarını ve ek bütçenin ulusal risk yönetimi misyonunu, kamu ve özel sektör siber güvenliğini, kamu-özel entegrasyonunu ve durumsal siber güvenlik farkındalığını nasıl destekleyebileceğini incelemek için CISA’nın kapsamlı bir incelemesini gerektiriyor. Değişiklik mevcut personelin siber tehditlere karşı koymak için yeterli olup olmadığını ve tehditleri ortadan kaldırmak, risk değerlendirmeleri yapmak ve siber saldırılara yanıt vermek için yeterli kaynaklara sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesini istiyor.

Girişimciler için daha az bürokrasi

Savunma sanayi girişimcileri hassas bilgilerin işlendiği alanlarda çalışırken hızlı hareket edebilmek için biraz daha az bürokrasiyle karşı karşıya gelebilirler. Senatör Mark Warner tarafından yapılan değişiklik Savunma Bakanlığı’na devlet kurumlarının girişimcilerin bireysel olarak ajanslardan daha fazla onay beklemeden belirlenen alanlarda “hassas bilgileri” işlemesine, depolamasına, kullanmasına ve tartışmasına izin vermeye yönlendiren yeni bir kılavuz ve düzenleme yayınlamasını öngörüyor.

Bonus değişiklik

Bu değişiklik tasarıda yer almıyor ancak tartışılıp oylanacak altı maddeden biri olduğu biliniyor. Sanders tarafından yapılan bu değişiklik savunma bütçesini %10 oranında azaltmayı ve bu parayı yoksulluğun hüküm sürdüğü bölgelere yatırım olarak kullanmayı öngörüyor. 70 milyar doların üstündeki bu para yeni öğretmen atamaları yapmak, konut edinmeyi daha uygun hale getirmek, toplum sağlığı merkezleri ve sürdürülebilir enerji projeleri oluşturmak için kullanılacak.

Bu tasarı değişikliğinin oylamadan geçmesi beklenmiyor ancak hükümetin, özellikle de Koronavirüs krizi sürecindeyken bütçeyi nasıl yönlendirdiği ve parayı nereye harcadığı konusunda tartışmaların olması öngörülüyor.

Editör : SavunmaTR Haber Merkezi

Buy JNews Buy JNews Buy JNews
REKLAM

Benzer Haberler

Hoşgeldiniz

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Şifrenizi Sıfırlayın

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi giriniz.