Amerikalılar sosyal medya şirketlerinin gücünden rahatsız

Pew Araştırma Merkezi anketine göre; Amerikalıların çoğunluğu sosyal medya şirketlerinin siyasette çok fazla güce ve etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Bu oranın yaklaşık yarısı büyük teknoloji şirketlerinin şu anda olduğundan daha fazla kısıtlanmaları ve kontrol edilmeleri gerektiğini düşünüyor.

16-22 Haziran arasında yapılan ankete göre ABD’de yetişkinlerinin %72’si bugün sosyal medya şirketlerinin siyasette çok fazla güce ve etkiye sahip olduğunu söylüyor. Az sayıda Amerikalı ise bu şirketlerin sahip olduğu siyasi güç miktarının olması gereken düzeyde (%21) ya da yetersiz (%6) olduğuna inanıyor.

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların çoğunluğu sosyal medya şirketlerinin çok fazla güce sahip olduklarına inanıyor. Cumhuriyetçiler arasında bunu özellikle belirtenlerin sayısı çok daha fazla. Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların %82’si, Demokratların ve Demokrat eğilimlilerin ise %63’ü bu şirketlerin siyasette çok fazla güç ve etkiye sahip olduğunu düşünüyor. Cumhuriyetçilere nazaran Demokratlar arasında, bu şirketlerin siyasette doğru miktarda güce ve etkiye sahip olduğunu düşünenlerin oranı ise daha yüksek (%28-%13). Her iki tarafta da bulunan küçük bir grup ise bu şirketlerin yeterli güce sahip olmadığına inanıyor.

Teknoloji şirketlerine karşı oluşan partiye bağlı farklılıklar 2018 Center Anketi’nde de görülmekteydi. Anket Cumhuriyetçilerin Demokratlara kıyasla, sosyal medya sitelerinin siyasi bakış açılarını sansürlediğine inanma olasılığının daha yüksek olduğunu ve Cumhuriyetçilerin teknoloji şirketlerinin genellikle muhafazakar olanlar yerine liberal görüşleri desteklediğine inandıklarını ortaya koyuyordu.

Yeni anket ayrıca taraflar arasında ideolojik farklılıkları da bulmaya yardımcı oluyor. Yaklaşık on muhafazakâr cumhuriyetçi seçmenden dokuzu (%89) bu şirketlerin çok fazla güce sahip olduğunu düşünüyor. Buna karşılık olarak orta veya liberal Cumhuriyetçilerin %74’ü aynı düşüncede gözüküyor. Liberal demokratların bu yargıyı kabul etme oranları ise ılımlı ya da muhafazakar Demokratlardan biraz daha muhtemel (%68’e karşı %60).

Silikon Vadisi, geçtiğimiz son yirmi yılda teknoloji inovasyonu için güçlü bir merkez olarak karşımıza çıktı ve küresel pazarda kilit bir oyuncu olarak belirginleştikçe de bazı şirketler yanlış olduğu düşünülen uygulamaları sebebiyle daha fazla eleştiriye maruz kaldılar. 27 Temmuz’da Amazon, Apple, Facebook ve Google’ın CEO’ları Kongre’den önce ilk kez birlikte görünecek ve teknoloji sektöründe rekabete ilişkin yıllarca süren soruşturma kapsamında, ABD Kartelleşmeyi Engelleme Alt Komitesi önünde ifade verecekler.

Adil iş uygulamalarıyla ilgili tartışmaların yanı sıra teknoloji endüstrisi geçtiğimiz aylarda, Donald Trump’tan insan hakları savunucularına ve hatta teknoloji şirketlerinin kendi çalışanlarına kadar birçok taraftan gelen eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Center’ın son anketine göre Amerikalılar bu kaygılara rağmen büyük teknoloji şirketlerinin daha az değil daha fazla kontrol edilmesini ve düzenlemelere maruz kalmasını istiyor. Halkın yaklaşık %47’si hükümetin büyük teknoloji şirketlerini şu anda olduğundan daha fazla kontrol edip, düzenlemesi gerektiğini düşünürken, sadece %11’i daha az düzenlemelerin gerektiğini düşünüyor. Her on kişiden dördü ise (%39) düzenlemenin mevcut seviyesinde kalması gerektiğine inanmakta.

Halkın bu genel görüşleri çoğunlukla 2018’dekilerle eşit olsa da Center’ın soruları yönelttiği kişilerin kendilerini ait hissettikleri parti ve ideoloji kategorilerinde dikkate değer bazı değişiklikler gerçekleşmiş durumda. Cumhuriyetçilerin (%48) ve demokratların (%46) birbirine yakın olan orandaki kısmı, hükümetin büyük teknoloji şirketlerini şu anda olduğundan daha fazla kontrol etmesi ve düzenlemesi gerektiği konusunda hemfikir gibi gözüküyor. Demokratların bugün göstermiş oldukları düzenleme ve kontrolle alakalı destek 2018’de şimdikinden %11 daha fazlaydı. Cumhuriyetçilerin aynı konuyla ilgili genel görüşleri ise iki yıl öncesiyle aynı kalmış durumda.

Bu tarz konularda kişilerin sahip olduğu ideolojiler de bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Muhafazakâr cumhuriyetçilerin ve liberal demokratların yaklaşık yarısı artık daha fazla düzenleme ve kontrolü destekler halde. Ancak bu 2018’e nazaran burada da değişiklikler mevcut. Teknoloji şirketlerinin daha fazla hükümet düzenlemesine tabi olması gerektiğine inanan muhafazakâr Cumhuriyetçilerin oranı %42’den %53’e yükselirken, büyük teknoloji firmalarının daha fazla düzenlenmesini destekleyen liberal demokratların oranı ise %65’ten %52’ye düşmüş olarak görünüyor. Muhafazakar Cumhuriyetçiler düzenlemeyi destekleme eğilimlerinde artış görülen tek ideolojik grup olarak önümüze geliyor.
 

Günümüzde her gruptan %42 oranında insan büyük teknoloji şirketlerinin daha fazla düzenlemeye maruz kalması gerektiğini düşünürken daha önceki anketlerde bu oran ılımlı veya liberal cumhuriyetçilerde %55 ve ılımlı veya muhafazakar demokratlar içinde de %54 olarak dikkat çekti.

Editör : SavunmaTR Haber Merkezi

Buy JNews Buy JNews Buy JNews
REKLAM

Benzer Haberler

Hoşgeldiniz

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Şifrenizi Sıfırlayın

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi giriniz.