Ar-Ge harcamalarındaki artış özel sektör odaklı devam ediyor

Gayrisafi Yurt İçi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki oranı 2020 yılında yüzde 1,09 iken, 2021 yılında yüzde 1,13’e ulaştı.

Uluslararası raporlarda Türkiye’nin performans artışına vurgu

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Ar-Ge ve yeniliğe yapılan yatırım ve odaklanmanın sağladığı performans artışı uluslararası raporlardaki Türkiye değerlendirmelerine de yansıdı. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2022 İlerleme Raporu’nda bilim ve araştırma alanında Türkiye’deki araştırmanın seviyesinin ileri düzeyde olduğu ifade edildi. Türkiye’nin 2021 yılında bilim ve teknoloji alanında iyi bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

En fazla Ar-Ge harcaması özel sektör tarafından yapıldı

2021 yılında Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payı yüzde 70,7’ye yükseldi. 2020 yılında bu oran yüzde 64,8 idi. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payını yüzde 23,7 ile yükseköğretim takip etti. Kamu Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payı ise yüzde 5,6 oldu.

Özel sektör, Ar-Ge harcamasının yüzde 62,4’ünü finanse etti

Özel sektör yüzde 62,4 ile Ar-Ge finansmanında ilk sırada yer aldı; 2020 yılında bu oran yüzde 57,2 idi. 2021 yılında özel sektörü yüzde 25,1 ile kamu, yüzde 10,6 ile yükseköğretim, yüzde 1,9 ile yurt dışı kaynaklar ve yüzde 0,04 ile diğer yurt içi kaynaklar takip etti.

Özel sektör Ar-Ge harcamasının yüzde 52,9’u ar-ge merkezlerinde yapıldı

Özel sektör tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen 57 milyar 884 milyon TL Ar-Ge harcamasının %52,9’u Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirildi. Ar-Ge merkezlerinde faaliyet yürüten girişimler çalışan sayılarına göre incelendiğinde ise Ar-Ge merkezlerinde yapılan Ar-Ge harcamasının yüzde 85,2’sinin 250 ve üzeri çalışanı olan girişimler tarafından yapıldığı görüldü.

En fazla Ar-Ge harcaması yüksek teknoloji faaliyetlerindeki girişimler tarafından yapıldı

İmalat sanayinde Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında 2021 yılında imalat sanayinde gerçekleştirilen 32 milyar 773 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 47,5’i yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildi. İmalat sanayindeki toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 39,6’sı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, yüzde 8,3’ü orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve yüzde 4,6’sı düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.

Ar-Ge’de insan kaynağı arttı

Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2021 yılında toplam 221 bin 811 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre TZE cinsinden Ar-Ge personeli sayısındaki artış yüzde 11,3 oldu.

Doktora veya eşdeğeri araştırmacıların toplam Ar-Ge personeli içindeki oranı yüzde 31,2; TZE bazında ise yüzde 18,3 olarak gerçekleşti.

2021 yılında Toplam Ar-Ge personeli içinde özel sektörün payı yüzde 67,4’e çıktı. 2020 yılında bu oran yüzde 65,3 idi. Özel sektörün TZE Ar-Ge personeli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 14,8 oranında artarak 149 bin 569’a ulaştı.

TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin yüzde 28,2’si yükseköğretimde ve yüzde 4,4’ü kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği kamu sektöründe yer aldı.

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personelinin oranı yüzde 32,1 oldu

TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel sayısı, 2021 yılında 71 bin 301 kişi ile toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 32,1’ini oluşturdu. Sektörler itibarı ile TZE cinsinden kadın Ar-Ge personel oranı yükseköğretimde yüzde 45,7, kâr amacı olmayan kuruluşların da dâhil edildiği kamu sektöründe yüzde 30,4, mali ve mali olmayan şirketlerde ise yüzde 26,6 oldu.

İmalat sanayinde 2021 yılında 53 bin 232 araştırmacı istihdam edildi

Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayıları incelendiğinde 2021 yılında en fazla araştırmacı, yüzde 46 oranı ile orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler tarafından istihdam edildi. Bunu yüzde 31 ile yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimler takip etti.

Editör : SavunmaTR Haber Merkezi

Buy JNews Buy JNews Buy JNews
REKLAM

Benzer Haberler

Hoşgeldiniz

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Şifrenizi Sıfırlayın

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi giriniz.