Haluk Görgün: Savunma sanayii ihracatı son bir yılda yüzde 40 oranında arttı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Teknopark İstanbul’un bünyesinde olan Target dergisine açıklamalarda bulundu. Görgün, ASELSAN Konya Silah Sistemleri şirketi fabrikasının, ilk aşamada yaklaşık 60 bin metrekarelik Ar-Ge, tasarım, mühendislik ve üretim amaçlı kapalı alana sahip olacağını aktardı.

Haluk Görgün şunları ifade etti:

“Konya’da 300 dönüm arazi üzerinde inşaatı tamamlanmakta olan ASELSAN Konya Silah Sistemleri şirketimize ait fabrikamız, ilk aşamada yaklaşık 60 bin metrekarelik Ar-Ge, tasarım, mühendislik ve üretim amaçlı kapalı alana sahip olacak şekilde planlandı. ASELSAN Konya Silah Sistemleri, Konya bölgesinde yer alan şirketlerin var olan yeteneklerinden azami ölçüde yararlanacak ve Konya’daki üniversitelerimiz ile tam bir iş birliği içinde çalışacak şekilde ekosistem oluşturacaktır. Fabrikamızın yeni nesil silah ve stabilize silah sistemlerinin yanı sıra savunma sanayii için özgün ürünlerin tasarlanacağı bir teknoloji üssü olmasını için çalışıyoruz. Türkiye’de üretilmeyen yeni nesil milli ve yerli silahların geliştirilmesi ile hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları yurt içi kaynaklardan sağlanmış olacak hem de silah sistemlerinin ihracatı için üçüncü ülkelerin muhtemel silah tehditleri gibi önemli bir engel ortadan kaldırılmış olacak. Bu adımın ülkemizin ihracatının artması açısından son derece olumlu sonuçlar doğurmasını bekliyoruz. Ayrıca Fabrikamızın bulunduğu bölgede 2021 yılı başında 1,5 milyon metrekarelik alanda açılacak olan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi sadece ASELSAN için değil; savunma sanayii, uzay ve havacılık endüstrisi için de önemli bir ekosistem oluşturacak. Konya’da beş farklı üniversitenin, farklı alanlarda makine, silah üretim altyapılarının olması bu ekosistemin hızlıca gelişebilmesi için önemli bir veri bizim için. ASELSAN ile çalışan firmaların bölgede yer kiralamaya yönelik girişimlerde bulunmaya başladıklarını biliyoruz.”

“ASELSAN, 2020 yılının 9 ayında toplamda 746 milyon dolarlık yeni sipariş aldı”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN olarak pandemi sürecini fırsata çevirdiklerini vurguladı.

“Bu dönem ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir yıl oldu. Rakamlara baktığımızda, 2020 yılı 9 aylık dönem sonunda 9,5 milyar dolara ulaşan bakiye, siparişimizin devamlılığına, yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları kapsamında Ar-Ge harcamalarına ve yatırım harcamalarına ağırlık verdik. Bu doğrultuda geride bıraktığımız dokuz aylık dönemde bin 100 yeni istihdam oluşturmak üretim ve insan kaynağı gücümüzü daha da sağlamlaştırdık. Zorlu geçen bu dönemde sektörde sahip olduğu teknolojik liderlik misyonunu aynı zamanda yurt dışı pazarlara da taşıyan ASELSAN, 2020 yılının dokuz ayında toplamda 746 milyon dolarlık yeni sipariş aldı. Pandemi koşulları ile değişen ihtiyaçlar sonucunda ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımız liderliğinde başlatılan milli solunum cihazı üretimine yönelik konsorsiyumun üyelerinden biri oldu. İlk etapta 5 bin cihaz üretilerek ülkemizin ihtiyacının karşılanması sağlandı. Cihazın dünyanın çeşitli ülkelerine ihracatı da devam ediyor. Önümüzdeki yıllar için, ASELSAN’ın kârlı büyümesini hem Türk savunma sanayisine hem de sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya devam ediyor olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bizlere gösterdiği hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza Savunma Sanayii Başkanlığımızın sevk ve idaresinde devam edeceğiz.”

“İstihdam bir önceki seneye göre yüzde 10 artarak 70 bin kişiyi aştı”

Görgün, ASELSAN’ın Türk savunma sanayii ekosistemi içinde nerede olduğunu ve ASELSAN’ın yerli tedarikçi geliştirme noktasındaki planlarını anlattı.

“SaSaD verilerine göre Türk savunma sanayisi yıllık 11 milyar dolara yaklaşan cirosu ve 3 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Örneğin, savunma sanayii ihracatı son bir yılda yüzde 40 oranında arttı. Sektörde 2019 yılında toplam istihdam bir önceki seneye göre yüzde 10 artarak 70 bin kişiyi aştı. Savunma sanayii ihracatı son bir yılda yüzde 40 oranında arttı. Sektörde 2019 yılında toplam istihdam bir önceki seneye göre yüzde 10 artarak 70 bin kişiyi aştı. Biz de ASELSAN olarak 5 bine yakın Ar-Ge personeli olan 8 bin 500’ü aşan çalışanımız ile sektöre gururla liderlik ediyoruz. 45 yılı aşkın birikimiz ile Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm güvenlik unsurlarımıza çözüm üretmek için çalışıyoruz. Ana hedefimiz ürettiğimiz çözümlerin ve tasarım, üretim ve bakım dahil tüm süreçlerin milli ve yerli olarak gerçekleştirilmesidir. 2008 yılında yüzde 33 olan yurt içi tedarikçilerden alım oranımızı 2020 itibarıyla yüzde 65’in üzerine taşıdık. Çalışmalarımızı Milli ve Yerli Ürün Geliştirme Kurulu marifeti ile yürütmeye başladık. Bu kurulun, ithal ettiğimiz tüm ürünleri gözden geçirerek; teknolojik kritikliği, ihraç kısıtları, maliyet etkisi ve temin süresi gibi kriterleri göz önüne alarak öncelikli olarak milli ve yerli olarak temin edilmesi gereken ürünleri belirlemek gibi bir misyonu var. Tedarikçilerimizle birlikte bir güç birliği şemsiyesi altında yürüttüğümüz millileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda son 1-2 senede hazırladığımız millileştirilecek ürün broşürlerimize 700’ün üzerinde başvuru aldığımızı paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu kapsamda yurt dışından yurt içine 101 milyon dolara yakın bir tutarı döndürdük. ASELSAN olarak, başta savunma alanında olmak üzere Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda tedarikçi firmalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz bu yeteneğimizi dünya çapında satışa döndürmeyi ve Türkiye’nin 2023 ihracat ve büyüme hedeflerine destek olmayı amaçlıyoruz. ASELSAN olarak “Güven Veren Teknoloji” sloganımızı tedarikçi firmalarımızla birlikte “Güçlü ve Güvenilir Firmalarla Güven Veren Teknoloji” olarak kullanıyoruz. Kendi tedarik zincirimizi güçlendirdikçe, savunma sanayii ekosistemini güçlendirmeyi kendimize sorumluluk kabul ederek yolumuza devam edeceğiz.”

“Savunma harcaması ile dünyada 15’inci sırada yer aldık”

Türk savunma sanayiini global projeksiyon içinde değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ayrıca Türkiye’nin tam bağımsız savunma yolunda ne kadar yol kat ettiğine de değindi.

“2019 yılı verileri baz alındığında, ülkemiz 21 milyar dolara yakın bir savunma harcaması ile dünyada 15’inci sırada yer aldı. Sektörün bu harcamada payı son beş yılda iki katına çıkarak 11 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 11’inci Kalkınma Planı kapsamında belirlenen 27 milyar dolarlık 2023 yılı savunma sanayii hedefi ile sanayimizin başarısının artarak devam edeceğini değerlendiriyorum.Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere, 2000 yılında ülkemizin savunma alanındaki ihtiyaçlarının sadece yüzde 20’si yurt içinden karşılanırken, 2020’de bu oran yüzde 70’lere çıkmış durumdadır. Bu tam bağımsızlık yolunda gerçekleştirilen milli ve yerli çalışmalarla mümkün olabildi. 11’inci Kalkınma Planı’nda “Silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayiinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak” amacı yer alıyor. Bu gelişmeler sonucunda dünyadaki savunma firmalarının sıralamasının yapıldığı Defense News Top 100 listesinde 2010 yılında ülkemizden sadece bir firma varken 2020 yılında listede yedi firmamız yer aldı. ASELSAN’ın önem verdiği başlıklardan biri de ‘eğitim'”

“Dünyada ilk olan bir lisansüstü eğitim programını hayata geçirdik”

ASELSAN çalışanlarının gelişimine önem verdiğini kaydeden Görgün, ASELSAN çalışanlarına sundukları eğitim fırsatlarını da sözlerine ekledi.

“ASELSAN’da personelimizin bilgi birikiminin artmasına, becerilerinin, yetkinliklerinin geliştirilmesine çok önem veriyoruz. Bu yüzden çeşitli seviyelerde eğitim programlarımızı oluşturduk. ASELSAN’ın sahip olduğu teknolojideki yetkinliğimizi artırmak ve çalışanların tez çalışmalarının ASELSAN’a katma değerini artırmak üzere, dünyada ilk olan bir lisansüstü eğitim programını hayata geçirdik: ASELSAN Akademi. ASELSAN’ı dört ayrı üniversitenin (Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) dış kampüsü haline getiren ve dördüncü nesil üniversite modeliyle oluşturulan ASELSAN Akademi’yi, YÖK onaylı olarak 2017 yılında uygulamaya aldık. Sanayi-Üniversite iş birliği sağlayan bu program sayesinde, alanında uzman akademisyenler ASELSAN yerleşkesi içerisinde ders veriyor, projelere tez çalışmaları aracılığıyla yerinde katkı sağlıyorlar. ASELSAN çalışanlarının, uluslararası düzeyde yeni teknoloji ve araştırma alanlarını etkin şekilde takip etmesini, çalışmaların kalitesini ve sayısını artırmayı ve buna bağlı olarak araştırma alt yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. ASELSAN, ülkemiz savunma sanayiinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile bir iş birliği protokolü imzaladı. Şu anda okulda 240 öğrenci öğrenim görüyor. 2020 yılında İlham Veren Liderler mottosuyla Liderlik Gelişim Okulu’nu açtık. İlk etapta ASELSAN yöneticilerinin liderlik yeteneklerini geliştireceği bu okul yüksek potansiyelli diğer çalışanlarımızın katılımıyla büyüyecek ve savunma sanayi liderleri bu okuldan yetişecek.Gelişimi en önemli değerlerinin arasında gören ASELSAN, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla 2019 yılı sonunda öğrenme yönetim sistemi A-Bilge’yi kullanıma açtı. Pandemi döneminde çalışanlarına destek olmak ve gelişimlerini devam ettirmek amacıyla çok sayıda zengin dijital eğitim içeriğini A-Bilge platformu üzerinden çalışanlarına sundu. Çalışanlarımızın her ortamdan erişebildiği dijital eğitim içeriklerinin sayısı ve niteliği her geçen gün artmakta ve bu sayede savunma sanayiine olan katkımız daha da gelişmektedir.”

Editör : SavunmaTR Haber Merkezi

Buy JNews Buy JNews Buy JNews
REKLAM

Benzer Haberler

Hoşgeldiniz

Aşağıdaki hesabınıza giriş yapın

Şifrenizi Sıfırlayın

Şifrenizi sıfırlamak için lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi giriniz.